Levéltár MA

Levéltár MA
A Levéltár mesterképzési szakot a Történelem Segédtudományai Tanszék gondozza. 

A Történelem Segédtudományai Tanszék elérhetőségei
A Történelem Segédtudományai Tanszék Facebook oldala

A Történeti Intézet weboldala
A Történeti Intézet Facebook oldala
A Történeti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Levéltár mesterszakja neked való, ha a jövődet a legdinamikusabban fejlődő és emiatt kiemelkedő karrierlehetőségeket kínáló közgyűjteményi szakterületen, az állami vagy területi igazgatásban esetleg az elektronikus irat- és ügykezelés terén képzeled el, vagy ha olyan kutatótörténész szeretnél lenni, aki pályatársainál jobban és hatékonyabban eligazodik a történeti kutatás elsődleges forrásbázisát jelentő levéltári anyagban.

Tantárgyízelítő:

 • igazgatástörténet és a mai magyar kormányzati rendszer ismerete
 • iratkezelési ismeretek
 • levéltárinformatika
 • levéltári jog és igazgatás
 • levéltártan — gyűjtőterületi, rendezési és iratértékelési ismeretek

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Érdekesség a szakról

A levéltár szak jelenti a hazai levéltáros szakma elsődleges utánpótlási bázisát. Képzésünk duális jellegű, a gyakorlati jellegű órákat (szemináriumokat) a Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest Főváros Levéltára, valamint az ELTE Egyetemi Levéltára munkatársai, az adott szakterület legkiválóbb hazai ismerői tartják. A mesterszakot eredményesen elvégző hallgatók az elmúlt öt évben kivétel nélkül szakterületen (kutatóintézetben, levéltárban) helyezkedtek el, jellemzően az átlagos diplomás bölcsészfizetést mintegy 30%-kal meghaladó bérezéssel. A levéltár szak jellemzően alacsony létszámú, ezért tehetséges hallgatóinkat egyénileg is tudjuk segíteni. Hallgatóink számára publikációs lehetőséget biztosít a Fons folyóirat, szakmai integrációjukat segíti a Fiatal Levéltárosok Egyesülete.


Felvételi információk

Levéltár mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz::

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • történelem BA 

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben  a történettudomány, a társadalomtudományok, a jogtudományok, a közigazgatás-tudományok, a közgazdaság-tudományok, a szervezéstudományok vagy az informatikai tudományok területeiről van olyan szakterületi ismereted, amelyet a Kreditátviteli Bizottság 50 kredit* értékben elismer, vagy pedig legalább 12 hónapot dolgoztál igazolt munkaviszonnyal levéltárosi vagy irattárosi feladatkörben, levéltárban vagy irattárban, akkor bármilyen alap- és mesterszakos, illetve a bölcsészettudomány,a jogi, a gazdaságtudományok és az informatika képzési területhez tartozó régi típusú diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.

A képzés részletei

A képzés célja a hazai levéltárak ellátása magasan képzett levéltáros szakemberekkel a levéltár-technikai, a közigazgatási és a történeti területeken, továbbá ehhez kapcsolódóan sokoldalú ismeretekkel rendelkező iratmenedzserek képzése a kormányzati és a magánszféra számára, akik felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles levéltáros

Képzési forma: nappali, levelező

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • irattan, iratismeret, iratkezelési rendszerek alapvető ismerete: 4-10 kredit
 • levéltártani alapismeretek: 4-12 kredit
 • levéltár-informatikai alapismeretek: 4-12 kredit
 • adatvédelmi ismeretek: 4-10 kredit
 • levéltári jogi ismeretek: 2-6 kredit
 • intézményrendszer ismerete: 4-12 kredit
 • szakmai vezetés mellett önálló kutatás (szakdolgozati kutatás): 20 kredit
 • választható specializációk kreditértéke: további 40 kredit
  • középkor és kora újkor specializáció 
  • újkor és jelenkor specializáció 
  • információ- és records management specializáció

Nyelvi kimenet:

A mesterszakos oklevél megszerzéséhez legalább egy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy legalább két államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a hatályos KKK (képzési és kimeneti követelmének) 1173. oldalán olvasható.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A levéltár szakot végzettek munkaerő-piaci lehetőségei többirányúak.

Elsősorban a levéltári szakterület különböző típusú levéltáraiban (országos, önkormányzati, szak-, nyilvános magánlevéltárak) helyezkedhetnek el, de az utóbbi évtizedben jelentős számban alakultak a privát szférában magánvállalkozások bérirattározásra, és keresettek végzettjeink multinacionális cégek irattáraiban is.

Az új típusú iratok kezelésére, rendezésére alkalmas szakemberek iránti kereslet növekedése várható az állami és magánigazgatás területén is. A speciális képzettséggel és ismeretekkel rendelkező végzettek előtt a kutatói pálya is nyitva áll: a levéltáros képzés a jelenlegi magyarországi elvárásoknak megfelelően tudományos munkavégzésére is alkalmas levéltárosokat képez. Ennek megfelelően felkészíti a levéltáros mesterszak hallgatóit arra, hogy levéltárosi munkájuk mellett tudományos kutatómunkát is végezzenek.

Jellemző munkahelyek: levéltárak, kutatóintézetek, felsőoktatás, múzeumok, szakértői háttérintézmények, minisztériumok, államigazgatás

Jellemző munkakörök: levéltáros, iratmenedzser, tudományos kutató, elemző, kormányzati tisztségviselő, kulturális menedzser


Kutatási lehetőségek

A speciális képzettséggel és ismeretekkel rendelkező végzettek előtt a kutatói pálya is nyitva áll.

A levéltáros képzés a jelenlegi magyarországi elvárásoknak megfelelően tudományos munka végzésére is alkalmas levéltárosokat képez. Ennek megfelelően felkészíti a levéltáros mesterszak hallgatóit arra, hogy levéltárosi munkájuk mellett tudományos kutatómunkát is végezzenek.