Kulturális örökség tanulmányok MA

Kulturális örökség tanulmányok MA

A Történeti Intézethez tartozó és az Atelier Tanszéken működő kulturális örökség MA szakra azokat a hallgatókat várjuk, akik szeretnék humán- és társadalomtudományos tudásukat a gyakorlatban alkalmazni. Mesterszakunkon a kulturális örökség felismerésének, védelmének és bemutatásának lehetőségei állnak a középpontban. A társadalom- és történettudományi alapozású elméleti képzést a kulturális értékek megmutatására és menedzselésére vonatkozó praktikus ismeretek egészítik ki, amelyeket hallgatóink részben egyetemi szemináriumokon, részben a szakmai gyakorlatuk során szerezhetnek meg. A gyakornoki helyet abból a több mint félszáz kulturális örökséggel foglalkozó intézményből választhatod ki, amelyekkel személyes kapcsolatban állunk.

A Történeti Intézet weboldala
A Történeti Intézet Facebook-oldala
A Kulturális Örökség Tanulmányok MA Facebook-oldala
Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék Facebook-oldala
A Történeti Intézeti Képviselet Facebook-oldala

A képzésről röviden

Az ELTE kulturális örökség mesterszakja neked való, ha részleteiben szeretnéd átlátni a társadalom- és a bölcsészettudományok ismeretanyagát, különösen a muzeológia és a műemlékvédelem megközelítéseit; ha elsajátítanád az identitásépítés, a kiállításrendezés, a kultúraközvetítés és ‑finanszírozás, illetve a figyelemgazdaság alapfogásait.

Tantárgyízelítő:

 • világörökség és európai örökség
 • egyén, közösség és társadalom múzeumi értelmezése
 • műemlék- és örökségvédelmi technikák
 • szellemi kulturális örökség
 • ipari örökség
 • családi örökség
 • kultúramenedzsment és örökségkezelés

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

El tudod képzelni a jövőd egy múzeumban?

A kulturális örökség mesterszak hallgatójaként lehetőséged van felvenni a „múzeumi kurátori ismeretek” specializációt. A részképzés keretében a Nemzeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, illetve a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum szakembereitől tanulhatsz a párbeszédközpontú új muzeológiáról, illetve arról, hogy miben áll a kurátori hivatás elmélete és gyakorlata.

A gyakorlatot hasonlóan fontosnak tartod, mint az elméletet?

Képzésünk súlyponti része a szakmai gyakorlat. Ennek helyét ötvennél is több partnerintézmény és ‑szervezet közül választhatod ki. Köztük vannak a fent említett múzeumok, valamint többek között a Ludwig Múzeum, az UNESCO budapesti irodája, a Nemzeti Örökség Intézet, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram, a városi sétákat szervező Hosszúlépés és Imagine Budapest, és a partnerek listája folyamatosan bővül.


Felvételi információk

Kulturális örökség tanulmányok mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • szabad bölcsészet BA
 • történelem BA
 • régészet BA
 • néprajz BA
 • magyar BA
 • társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Várjuk azokat, akik építészmérnöki vagy építőművészeti alapszakon végeztek, és korábban legalább 30 kredit* értékben végeztek el kurzusokat a művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha a szóban forgó művelődéstörténeti ismeretkörökben meghirdetett órákból már legalább 40 kreditnyit* teljesítettél.

FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét. 

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 30 kredittel rendelkezel a kért 40-ből, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket. 

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

*A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő idegen nyelv alapfokú ismerete.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók társadalom- és művelődéstörténeti, művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezeti és információs rendszerének történeti értelmezésére. Ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat.

Alkalmasak arra, hogy közvetítsék a társadalom egésze felé a bölcsész- és társadalomtudományokban felhalmozott tudást, és ezzel hozzájáruljanak a különböző szintű (nemzetközi, kontinentális, nemzeti, regionális, helyi) identitásképzések kritikai értelmezéséhez. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • kultúra-, gondolkodás- és tudománytörténet: 12-20 kredit
 • a kulturális örökség reprodukálása, az átörökítés technikái (kodikológia, bibliológia, fotográfia, film, digitális technika, restaurálás): 8-20 kredit
 • a média és a társadalmi kommunikáció története: 8-20 kredit
 • a kulturális örökség fogalma történeti értelemben: 8-16 kredit
 • a kulturális örökség jogi szabályozása; összehasonlító művelődéstörténet: 12-20 kredit
 • kulturális örökség bemutatása: 12-28 kredit

Specializációk:

 • múzeumi kurátori ismeretek

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez élő idegennyelvből egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő, államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Jellemző munkahelyek: múzeumok, műemlék- és örökségvédelmi hivatalok, levéltárak, könyvtárak, kulturális intézmények, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, minisztériumok/államigazgatás, média, de sok hallgatónk doktori szinten folytatja a tanulmányait az MA-diploma megszerzése után.

Jellemző munkakörök: múzeumi kurátor, muzeológus, örökségvédelmi szakember, műemlékvédelmi szakember (azok számára, akik erre a pályára készülnek, a képzésünk nagyon hasznos lehet, de nem pótolja a műemlékvédelmi szakmérnöki képzést), múzeum- és levéltárpedagógus, kulturális menedzser, tudományos kutató, szakpolitikai szakértő, elemző, politikai és/vagy kulturális újságíró, kormányzati tisztségviselő.


Kutatási lehetőségek

Kutatási területek, tehát azok a témák, amelyekről szakdolgozatok születnek nálunk, és amelyeket a diploma megszerzése után is felkészülten kutathatsz, ha nálunk végzel:

 • kollektív emlékezet
 • örökség- és emlékezetpolitika
 • a műemlékvédelem története és gyakorlata
 • társadalomtörténet
 • identitáselemzés
 • nemzetépítés
 • a kulturális örökség különböző területei: szellemi, kisebbségi, ipari, szocialista vagy családi örökség