Közép-Európa tanulmányok MA

Közép-Európa tanulmányok MA
A Közép-Európa tanulmányok mesterképzési szakot a Történeti Intézet gondozza, de részt vesz benne az ELTE BTK több más intézete is. A képzés speciális ismereteket nyújt az európai kontinens egyik legérdekesebb, vitatott régiójáról. A szakot választók az előzményekkel együtt megismerik a térség XIX–XXI. századi történelmét, kultúráját, gazdaságát, kisebbségeit, nyelveit, irodalmát, művészetét. Gazdag nyelvi programból választhatnak annak érdekében, hogy a régió legalább egyik nyelvét alapszinten elsajátítsák (az angol vagy német nyelv mellett, melyek egyikének legalább középfokú ismerete belépési követelmény). A szak lehetőséget ad a specializációra, a diploma birtokában pedig a térség szakértőjeként jó elhelyezkedési lehetőségeket kínál a felsőoktatásban, kutatóintézetekben, a versenyszférában és a sajtóban egyaránt.

A Történeti Intézet weboldala
A Történeti Intézet Facebook oldala
A Történeti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Közép-Európa tanulmányok mesterszakja neked való, ha szeretnéd behatóan megismerni Közép-Európa helyét az európai történelemben, a régió és a nagyhatalmak viszonyának változásait, a régiót összekötő és elválasztó szálakat, a térség sajátosságait, fejlődésbeli különbségeit, ezek miértjeit.  

Ha ezt a szakot választod, alapos tudásra tehetsz szert a nemzetiségi kérdés szerepét, jelentőségét, a nemzetté válás sajátosságait, sikereit, kudarcait, a multikulturalizmus közép-európai jelenségeit illetően is.

Az Erasmus csereprogram keretében külföldön töltött féléveket ezen a szakon jól ki lehet aknázni részképzésként, valamint külföldi szakmai gyakorlat és nyelvgyakorlás szempontjából!

Tantárgyízelítő:

 • Bevezetés Közép-Európa történetébe és kultúrájába
 • Kisebbségek és kisebbségpolitika a 19-21. századi Közép-Európában
 • Közép-Európa politikai földrajza: a visegrádi országok politikai rendszerei 1990 után
 • Közép-Európa városai: városfejlődés, építészet, örökség és kultúra
 • A közép-európai népek irodalma a 19. századtól napjainkig

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.


Felvételi információk

Közép-Európa tanulmányok mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz: 
ha van egy államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgád vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítványod vagy okleveled angol vagy német nyelvből:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • germanisztika BA (német; német nemzetiségi)
 • magyar BA
 • néprajz BA
 • romanisztika BA (olasz; román)
 • újlatin nyelvek és kultúrák BA (olasz; román)
 • romológia BA
 • szabad bölcsészet BA
 • szlavisztika BA
 • szociológia BA
 • társadalmi tanulmányok BA
 • történelem BA

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50* kredited filozófiatörténet, esztétika, gazdaság- és társadalomismeret, nemzetközi tanulmányok, politológia, romológia, kommunikáció, új- és jelenkori történeti ismeretek, irodalomelmélet, nyelvészet, germanisztika, szlavisztika ismeretkörökből, akkor a fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét. 

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 30 kredittel rendelkezel a kért 50-ből, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket. 

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók képesek a közép-európai térséghez kapcsolódó külpolitikai, gazdasági elemzői, kutatói, képviseleti, kultúrák közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • 18-22 kredit: a mesterfokozathoz szükséges tudásszint elmélyítéséhez tartozó ismeretek [Közép-Európa történelme, társadalma, kultúrtörténeti háttere, Közép-Európa gazdaságtana; kultúratudományi ismeretek (néprajz, filozófia, irodalom, kultúrtörténet) Közép-Európa elméletek az egyes nagyhatalmak megfogalmazásában, szakirodalom- és forrásismeret, kutatásmódszertan]
 • 28-32 kredit: a szakmai tudást és annak alkalmazási képességét biztosító ismeretek (Közép-Európa a 19-21. században: történelem, irodalom, művészetek, filozófia, néprajz, nyelvészeti ismeretek, jelenkori gazdaság, politika, társadalom, kisebbségi és nemzetiségi tanulmányok, szakirodalom- és forrásismeret, kutatásmódszertan; idegen nyelvi ismeret a régió valamely nyelvéből)
 • 42-46 kredit: választható szakspecifikus modulok (kultúratudományi ismeretek, kisebbségi tanulmányok, Közép-Európa gazdaságtana, diplomácia)

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges angol vagy német nyelvből és szükséges továbbá a Közép-Európa térség legalább egy másik nyelvének államilag elismert alapfokú (B1), írásbeli típusú nyelvvizsga szintjének megfelelő ismerete.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Jellemző munkahelyek: kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, minisztériumok, államigazgatás, önkormányzatok, média, múzeum, könyvtár, közép-európai érdekeltségű cégek, multinacionális vállalatok

Jellemző munkakörök: tudományos kutató, politikai szakértő, elemző, politikai és/vagy kulturális újságíró, kormányzati tisztségviselő, kulturális menedzser, területi képviselő