Korea-tanulmányok MA

Korea-tanulmányok MA
A Korea-tanulmányok mesterképzési szakot a Távol-keleti Intézet gondozza. A szak a gyakorlati ismeretek és ezen belül elsősorban a nyelv magas szintű oktatásán túl a kelet-ázsiai, illetve belső-ázsiai kulturális és történeti kapcsolatok részletes tárgyalását tartja elsődleges feladatának. A hallgatók magas szinten sajátíthatják el a koreai nyelvet, lehetőségük van a koreanisztika témáján belül saját kutatási témájuk kidolgozására is, ami akár a tudományos szintű PhD-képzés alapja is lehet.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Koreai Tanszék facebook oldala

A képzésről röviden

A mesterszak célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a legkülönbözőbb területeken koreai nyelvtudásuk és Koreára vonatkozó ismereteik segítségével sikeresen megállják a helyüket. A mesterszak elvégzése után a hallgatók alkalmasak arra, hogy oktatási és kulturális intézményekben, vagy a gazdaság számos területén helyezkedjenek el, s tevékenységükkel segítsék mind a Koreára vonatkozó ismeretek terjesztését, mind a politikai-gazdasági döntés-előkészítést.

Az ELTE Korea-tanulmányok mesterszakja neked való, ha részleteiben átlátod a koreanisztika elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit, valamint tudod értelmezni a magyar és európai identitás mellett a távol-keleti, ezen belül elsősorban a koreai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit. Alapvető ismeretekkel rendelkezel a multikulturalitás jelenségeiről és az Európán kívüli, különösen a távol-keleti kultúrákról.

Tantárgyízelítő

  • modern koreai nyelv
  • koreai kultúra és társadalom
  • Korea története
  • fordítás, szakszövegolvasás, fogalmazás

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Érdekesség a szakról

A koreai szakirány 2008-ban indult önálló képzésként az ELTE BTK-n, majd 2013-tól mesterképzéssel, 2017-től pedig doktori képzéssel bővült. A tanszék oktatói között évente legalább 3-4 anyanyelvi tanár is dolgozik, kiegészítve a koreanisztika területén képzettséget szerzett magyar oktatók munkáját. A tanszéknek több aktív együttműködési kapcsolata van koreai egyetemekkel, melynek köszönhetően évente számos hallgató tud részt venni téli vagy nyári rövid programon, részképzésen, vagy jelentkezhet más egyetemek kutatói programjaira.


Felvételi információk

Korea-tanulmányok mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

  • a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak koreai szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak koreai szakirányának történettudományi, nyelvtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk jelentkezésedet:

  • a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak további szakirányai

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel, valamint középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudással koreai nyelvből.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére. 

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 62

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók jól ismerik a koreai nyelvet, a koreai kultúrát. Felsőfokú (C1) nyelvtudási szinten képesek koreai nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Koreainyelv-tudásuk és a Koreai-félszigetre vonatkozó ismereteik birtokában az üzleti életben, a tudományban, az államigazgatásban, a diplomáciában magas szintű szakmai munka végzésére képesek koreai nyelvismeretet igénylő feladatok ellátásával. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles Korea-szakértő

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

  • 8-12 kredit: képzést alapozó nyelvi, irodalmi ismeretek
  • 78-82 kredit: koreanisztikai szakmai ismeretek (történeti és összehasonlító nyelvtudomány, nyelvtörténet, koreai vallások és hagyományos műveltség, a buddhizmus története, népi vallásosság, sámánizmus, a különböző koreai államalakulatok – Kó-Csoszon, Kogurjó, Silla, Pekcse, Korjó, valamint Csoszon – fejlődése és egymáshoz való viszonya, a koreai nemzet 20. századi megosztottsága, hagyományos és modern kultúra)
  • 25-45 kredit: a képzésben a felsőoktatási intézmény által ajánlott speciális programok választhatók

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja koreai nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, hogy tanulmányaikat folytathassák doktori képzésen, vagy koreai egyetemek különböző képzési programjain, amelyek a hallgatók magas szintű koreai nyelvtudását és kultúraismeretét is megkövetelik.

Diplomásaink továbbá elhelyezkedhetnek Magyarországon működő koreai gazdasági társaságoknál és folyamatosan betelepülő nagy- és kisvállalatoknál is, ahol folyamatos az igény a jól képzett, a koreai nyelvet és kultúrát magas szinten ismerő munkaerőre.

Jellemző munkahelyek: Magyarországra betelepült koreai nagyvállalat, koreai vállalatokkal együttműködő koreai és magyar kisvállalkozások, diplomáciai területen tevékenykedő intézetek, könyvkiadók stb.

Jellemző munkakörök: tolmács, fordító, ügyintéző, asszisztens, műfordító

 


Kutatási lehetőségek

Kutatási lehetőségek: koreai művészet és vizuális kultúra, történelem, társadalom témakörökben