Könyvtár- és információtudomány MA

Könyvtár- és információtudomány MA
A könyvtár- és információtudomány mesterképzési szakot a Könyvtár- és Információtudományi Intézet gondozza. A hallgatók elsajátíthatják a legkorszerűbb informatikai és könyvtártudományi eredmények elméleti és gyakorlati hátterét, hogy önálló gondolkodású információs szakemberként kamatoztathassák tehetségüket az információs- és tudástársadalom alapintézményeiben.

A Könyvtár- és Információtudományi Intézet elérhetőségei:
Weboldal
Facebook
Instagram
Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Képviselet

A képzésről röviden

Az ELTE Könyvtár- és információtudomány mesterszakja neked való, ha szeretnéd magas szinten megismerni és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érteni a könyvtár- és információtudomány helyét, kapcsolódási pontjait és szerepét más tudományterületekkel összefüggésben. Továbbá mélyebben is megismernéd a hazai, európai és nemzetközi stratégiákat, irányelveket, jogi normákat, amelyek meghatározzák a könyvtár- és információtudomány aktuális kérdéseit, és kijelölik a könyvtárak szerepét az oktatási, képzési, kutatási és fejlesztési környezetben.

Négy olyan félév állhat rendelkezésedre, amelyben friss diplomásként kitágíthatod szakmai kapcsolatrendszeredet az elhelyezkedés, illetve intézményi elköteleződés előtt. Ha már korábban elhelyezkedtél, vagy ha régebben szerezted BA diplomádat, levelező tagozatunkon munka mellett is frissítheted és szélesítheted szakmai ismereteidet és tájékozódási stratégiáidat. Négy olyan félévet kínálunk, amelyben meglévő általános tudásodat és az alapképzéssel megszerzett tájékozódó képességedet a leghatékonyabban felhasználhatod, hogy felépítsd saját, beállítottságodnak megfelelő szakmai specializálódásodat, kialakítsd önálló kutatási területeidet.

 Mindezt egy olyan közegben,

 • amely barátságos és ismerős az egyetemi alapképzés éveiből
 • ahol mindenkit az foglalkoztatja, ami Téged is évek óta érdekel,
 • ahol kollégaként bátran fordulhatsz a közös tudományterület doktoraihoz, doktoranduszaihoz és a vendégelőadóként meghívott, vezető szakemberekhez,
 • hiszen mindannyian azért vannak itt, azért vesznek részt a képzésben, hogy a Te szakmai pályakezdésedet támogassák.

Mit kínál az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének mesterképzése?

Az egyetemi könyvtár- és információtudományi képzés elsőként, 1949-ben alapított, több mint hét évtizedes tapasztalatot birtokló műhelyeként egyedülálló hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert, folyamatosan frissített tudást, infrastruktúrát és kurzusokat.

Szakmai programok gazdag választéka

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság címmel a legnagyobb hazai könyvtár- és információtudományi konferenciát és kötetsorozatot Intézetünk szervezi és szerkeszti, de egy-egy kutató vagy műhely megismerésére az intézménylátogatások mellett alkalmat kínálnak az Intézetbe meghívott vendégelőadók és a havi rendszerességű Nyitott Napok eseménysorozat is.

Inspiráló közösség

Együttműködő, jó hangulatú hallgatói közösség: diákjaink együttműködő készsége és aktivitása évtizedek óta kiemelkedő. Facebook csoportokban, Instagramon és évfolyamokon átívelő közös programokon hétről-hétre bizonyítják, hogy az itt formálódó szakmai és emberi kötődések értékére – mint pályájukat végigkísérő kapcsolati tőkére – talán szükségtelen is felhívni figyelmüket. Hallgatóink a tudományos pályázatok gyakori és sikeres résztvevői, kezdeményezéseikből rendszeresen indulnak országosan elismert szakmai rendezvények, konferenciák.

Még négy félév egyetemi élet Budapest központjában!

A tudásnak és tudománynak szentelt, nonprofit, autonóm közösség szerepét hajlamosak vagyunk alábecsülni életünkben, de nagyon kevés pálya kínálja később az egyetemi kutatóhelyek nyitottságát, szakmai közösségélményét. Csak alkatodon és döntéseiden áll, kihasználod-e a lehetőségeket, amelyeket Intézetünk, Karunk és az ELTE biztosít! Beszélgess, vitatkozz hallgatótársaiddal, segíts és kérj segítséget, kérdezz bátran oktatóidtól, doktoranduszainktól és vendégelőadóinktól, vállalj részt aktívan a szakmai és hallgatói programokon. Tedd gazdaggá és tartalmassá saját egyetemi jelenlétedet, mert egész életedben profitálhatsz a mesterképzés éveiből!

Tantárgyízelítő:

 • online közösségfejlesztés
 • gazdasági ismeretek
 • digitális bölcsészet
 • társadalom és könyvtár

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek:

 • Albert Gábor, Kossuth- és József Attila-díjas író, műfordító, könyvtáros
 • Antall József politikus, könyvtáros, orvostörténész, muzeológus, Magyarország rendszerváltás utáni első szabadon választott miniszterelnöke
 • Ágh István Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító
 • Fodor András Kossuth-díjas magyar költő, esszéíró, könyvtáros
 • Karafiáth Orsolya költő, fordító, publicista, énekes
 • Szvorák Katalin Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar népdalénekes, előadóművész és még sokan mások…

Érdekességek a szakról

 • Képzésünk szinte duálisan zajlik együttműködő partnereinkkel, a képzés során 300 óra szakmai gyakorlat végzésére nyílik lehetőség külső gyakorlóhelyeken, akár könyvtárbuszon. Tovább olvasom! 
 • Több mint 20 Erasmus-partnerünknek köszönhetően lehetőség nyílik számos országban szakmai tapasztalatokat szerezni. Tovább olvasom!
 • Számítástechnikai eszközparkunk folyamatosan bővül például digitalizálási berendezésekkel, így akár 3D-ben is szkennelhetnek hallgatóink. Tovább olvasom!
 • Digitalizált tematikus gyűjteményeket készítünk. Tovább olvasom!
 • Intézménylátogatásokat szervezünk minden félévben. Tovább olvasom!
 • Külföldi és hazai vendégelőadók színesítik képzésünket. Tovább olvasom!
 • A legnagyobb hazai könyvtár- és információtudományi konferenciát és kötetsorozatot mi szervezzük és szerkesztjük. Tovább olvasom!

Ismeretterjesztő jelleggel Nyitott Napok eseménysorozattal várjuk az érdeklődőket. Tovább olvasom!


Felvételi információk

Könyvtár- és információtudomány mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • informatikus könyvtáros BA
 • főiskolai szintű könyvtáros, informatikus könyvtáros szak (régi típusú)

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Képzésünkre bármilyen diplomával jelentkezhetsz, amennyiben van legalább 30 kredited*, amelyből legalább 8 kredited az alábbi területekről származik:

 • társadalom- és bölcsészettudományok területéről legalább 2 kredit
 • könyvtártan és információszervezés, menedzsment ismeretek területéről legalább 2 kredit
 • informatika területéről legalább 2 kredit
 • kommunikációs ismeretek területéről legalább 2 kredit
FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 8 kredittel rendelkezel a kért 30-ból, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket. 

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 75

Önköltséges képzés esetén: 400 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók könyvtár- és információtudományi, valamint informatikai ismereteik birtokában az információs és tudástársadalom alapintézményeiben (könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint információszolgáltató intézményekben és központokban, továbbá egyéb informatikus könyvtáros képzettséget igénylő területeken) – a korszerű információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva – képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával, archiválásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekhez kötődő szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a tudás, az információ és a kultúra közvetítésére. Képesek továbbá aktív szerepet vállalni a tudásdisszemináció és a kutatástámogatás területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles informatikus könyvtáros

Képzési forma: nappali, levelező

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

 • társadalom- és bölcsészettudományok: 5-15 kredit
 • tartalommenedzsment, tudásgazdálkodás: 10-25 kredit
 • tudománymetria, kutatástámogatás: 5-15 kredit
 • gazdasági és vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés: 5-15 kredit
 • szaknyelvi ismeretek: 4-10 kredit
 • választható szakspecifikus szakmai ismeretek: 35-50 kredit

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

Szakmai törzsanyag

Társadalom és könyvtár; Művelődéstörténet; Könyvtár- és információ-tudomány a 21. században; Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban; Könyvtári-információs menedzsment és marketing; Formai feltárás, metaadat-rendszerek; Osztályozás, tudásreprezentáció; Szakirodalmi tájékoztatás, tudásbázisok; Könyvtári adatbázisok, hálózati információs szolgáltatások; Társadalmi felelősségvállalás; Hagyományos dokumentumok, régi könyvek; Elektronikus dokumentumok, digitalizálás; Tartalomszolgáltatás és közösségi média; Tartalomszolgáltatás és multimédia; Angol szaknyelv 1-2.; Szellemi tulajdon védelem; Tudománymetria; Szakmai gyakorlat 1-2.

Szakmai orientálódás

2019-óta specializáció helyett rugalmasan választható kurzusok biztosítják a szakmai orientálódás lehetőségét:

Gazdasági ismeretek; Alkalmazott- és természettudományi tájékoztatás; Társadalom-, bölcsészettudományi és művészeti tájékoztatás; Minőségmenedzsment; Társadalmi egyletek és könyvtáraik; Az olvasás története; Irodalomterápia; Online közösségfejlesztés, elearning; Kistelepülési könyvtári ellátás; Használóképzés; Az IFLA stratégiai irányai, nemzetközi trendek; Könyvtárépítészet; Könyvtáros kompetenciák, kulturális örökség; Konnektivizmus, szervezetfejlesztés; Digitális bölcsészet; Információtörténet; Információvizualizálás; Digitális gyűjtemények; Korszerű információ-menedzsment- és marketing módszerek; Szervezeti információgazdálkodás, információs folyamatok; Üzleti információ és pénzügyi kultúra; Forrásszerzési, pályázatkészítési műhelymunka; Ügyvitel; Projektmunka 1-2.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A mesterképzés elvégzése minden diplomás szakember számára fontos döntés. Munkát vállalhatsz, elhelyezkedhetsz már BA diplomával is, de a Mesterképzés négy félévének elvégzése jelentősen megnöveli az esélyeidet arra, hogy tehetségedet a szakmában és a tudományterületen felismerjék és elismerjék, hogy nagyobb perspektívával kezdhesd el szakmai karrieredet és hogy sikerélményekben gazdag évek álljanak előtted.

Végzett hallgatóink többsége megtalálja hivatását már a képzés alatt könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, művészeti és művelődési központokban és egyéb kulturális intézményekben is. A versenyszférában informatikai, adat- és adatbázis-kezelési feladatokat igénylő pozíciókban, gazdasági tevékenységet kiegészítő, információs szolgáltatásokat biztosító munkakörökben helyezkednek el. A mesterképzést végzett szakemberek előtt intézményvezetői feladatok ellátására is rendszeresen nyílnak lehetőségek.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer szerint végzettjeink kb. 50-50%-os arányban kezdik meg munkájukat könyvtárakban és a közszférában, illetve a piaci szektorban.

Jellemző beosztás, munkakörök: bibliográfus, digitális tartalomfejlesztő, gyermekkönyvtáros, gyűjteményszervező könyvtáros, informatikus könyvtáros, információs munkatárs, iratkezelő, irodai ügyintéző, irodavezető, iskolai könyvtáros, kézirattáros, koordinátor, kulturális menedzser, kutatástámogató könyvtáros, múzeumi gyűjteménykezelő, olvasószolgálati könyvtáros, régi könyves könyvtáros, rendszerkönyvtáros, tájékoztató könyvtáros, tankönyvi referens, zenei könyvtáros

A mesterszak után akár rögtön megkezdhető a doktori képzés, amelyen az országban csak nálunk szerezhetsz PhD fokozatot tudományterületünkön.


Kutatási lehetőségek

Bekapcsolódás egy interdiszciplináris kutató műhely munkájába

Intézetünk kutatásai a könyv- és könyvtártörténettől a hálózati gyűjteményfejlesztésen és a professzionális üzleti információk menedzselésén át felölelik a 21. századi könyvtár- és információtudomány valamennyi izgalmas és napjainkban létfontosságúvá vált területét. Biztos lehetsz benne, hogy képzésed időszaka alatt is több kutatás, kiadványok szerkesztése zajlik, bekapcsolódhatsz a munkába, várunk a bemutatókon. Elért eredményeidről beszámolhatsz hazai, vagy akár nemzetközi konferenciákon is.

Szakmai együttműködési megállapodásaink kutatási lehetőségeket kínálnak

A hazai könyvtárakkal és archívumokkal kiépített partnerkapcsolatok a közvetlen karrierlehetőségek és bemutatható intézményi gyakorlatok mellett a kutatási és publikációs témák olyan széles választékát is biztosítják, amelyben biztosan megtalálod szakdolgozati témádat, vagy a tudományos érdeklődésednek megfelelő kutatás lehetőségét. Együttműködési megállapodásaink nagyban segítik jövőbeni karrierlehetőségeidet.

A teljes képzési kontextus előnyei

A hazánkban kizárólag nálunk működő könyvtártudományi doktori program előnye, hogy hallgatóink közvetlenül ráláthatnak tudományterületünk aktuális kérdéseire, a doktorjelöltek kutatási területére. A doktoranduszok jelen vannak, megszólíthatóak, részt vállalnak az oktatásban is. Az intézeti viták és a doktori védések nyilvánosak, mesterképzésben részt vevő hallgatóként számodra is inspirációt, kapcsolódási pontokat jelentenek majd saját kutatásaidhoz.