Iszlám tanulmányok MA

Iszlám tanulmányok MA

Az Iszlám tanulmányok mesterképzési szakot az Orientalisztikai Intézet gondozza. A szakon a hallgatók az iszlám vallással, tanaival, történetével, irányzataival kapcsolatos jártasságukat mélyítik, így az iszlám vallás történetét, a korán-tudományokat, a népi vallásosságot, a misztikát és a XX–XXI. századi iszlám mozgalmakat tanulmányozzák. További tárgykörök, amelyek fontos szerepet kapnak a képzésben: az iszlám világ történelme, különös tekintettel a modern alakulásokra, az iszlám világ kultúrtörténete, az iszlám művelődéstörténetének főbb aspektusai, különös tekintettel az egyetemes emberi kultúrához való hozzájárulásra, az iszlám világ és Európa kapcsolatainak alakulása a múltban és a jelenben.

Az Orientalisztikai Intézet elérhetőségei
A Sémi Filológiai és Arab Tanszék weboldala

A képzésről röviden

Az ELTE Iszlám tanulmányok mesterszakja neked való, ha már ismered az iszlám nyelveit, elsősorban az arab, perzsa és török írott források filológiai elemzésének követelményeit. Jártas vagy az iszlám vallás történelmében és mai áramlataiban, ismered az iszlám világ történelmét és mai helyzetét, valamint az iszlám kultúrkör művelődéstörténetét.

Tantárgyízelítő:

 • fordítási és nyelvgyakorlatok
 • arab történelem
 • a Közel-Kelet népi vallásossága
 • muszlimok, zsidók, keresztények az iszlám világban

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

 • Ők is itt végeztek:
 • Al Ghaoui Hesna külpolitikai újságíró, riporter, a Magyar Televízió volt munkatársa
 • Berzsák Rozália fordító, tolmács, kereskedelmi szakember, a Ganz Egypt munkatársa
 • Chrudinák Alajos külpolitikai újságíró, televíziós szakember
 • Dobos Károly orientalista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Arab Tanszékének oktatója
 • Elter István orientalista, diplomata, tolmács-fordító, Magyarország volt katari nagykövete, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda volt vezérigazgató-helyettese
 • Fodor Barnabás diplomata, Magyarország katari nagykövete
 • Kristó-Nagy István orientalista, a University of Exeter oktatója
 • Major Balázs régész, orientalista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK dékánhelyettese és Régészeti Intézetének vezetője
 • Maróth Miklós orientalista, klasszika-filológus, az ELKH elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökhelyettese, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK alapító dékánja
 • Mestyán Ádám orientalista, történész, a Duke University oktatója
 • Mihályi Géza diplomata, külpolitikai szakértő, Magyarország libanoni nagykövete
 • N. Rózsa Erzsébet orientalista, külpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója
 • Páll Zoltán orientalista, antropológus, az Österreichische Akademie der Wissenschaften kutatója
 • Sayfo Omar újságíró, külpolitikai szakértő, orientalista
 • Soós István Gyula diplomata, Magyarország kuvaiti nagykövete
 • Szilágyi Krisztina orientalista, Cambridge University kutatója
 • Szvétek-Palla Attila a kairói Balassi Intézet igazgatója, a kairói magyar nagykövetség kulturális tanácsosa
 • Tüske László orientalista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Arab Tanszékének tanszékvezetője, a kairói magyar nagykövetség volt kulturális tanácsosa, az Országos Széchényi Könyvtár volt főigazgatója


Felvételi információk

Iszlám tanulmányok mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arab, iranisztika és török szakirányai

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arab, iranisztika, vagy török szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből akkor a fenti szakokon túl bármilyen más alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét. 

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 35 kredittel rendelkezel a kért 50-ből, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket.  

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére. 

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.

A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók nyelvi, filológiai és az iszlám kultúrával kapcsolatos ismereteik birtokában képesek önálló tudományos kutatómunkát folytatni, illetve a közélet területén az iszlám kultúrát behatóan ismerő szakemberekként (újságíró, politológus, diplomata) magas színvonalon tevékenykedni. A végzettek az iszlám vallás, az iszlám világ történelmének és kultúrájának átfogó tudományos ismeretével rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles iszlám tanulmányok szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a képzéshez kapcsolódó nyelvtudományi és vallástudományi ismeretek (18-22 kredit) az alábbiak szerint:
  • nyelvi és nyelvtudományi ismeretek: legalább 18 kredit
  • az iszlám vallással kapcsolatos szakmai ismeretek: legalább 2 kredit
 • irodalomtudományi, nyelvtudományi, kultúratudományi szakmai ismeretek és nyelvi képzés: 70-80 kredit
 • egyéb bölcsészettudományi ismeretek: legfeljebb 6 kredit

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia vagy orosz nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A mesterszak elvégzése után hallgatóink az érdeklődésüknek megfelelően helyezkednek el például az idegenforgalom területén, vagy diplomáciai pályára lépve a Külügyminisztériumban, esetleg gazdasági pályára lépnek (jellemzően nemzetközi cégek alkalmazásában); nemzetközi segélyszervezeteknél (pl. Vöröskereszt), emberi jogi szervezeteknél dolgoznak, vagy a médiában helyezkednek el pl. politikai újságíróként.

Sokan a kultúra és a közművelődés területén találnak állást (könyvtárakban, múzeumokban), nyelvoktatással, szakfordítással, (kiegészítő tolmácsképzés után) tolmácsolással foglalkoznak. A magasabb szakmai kvalifikációt megkívánó munkakörök betöltéséhez a szak mesterképzései (arabisztika és iszlám) készítenek fel. Tudományos vagy magas szintű szakértői pályára készülő hallgatóink doktori képzésünkön folytathatják tanulmányaikat. Szakunk több korábbi hallgatója tanít és kutat a legnagyobb nyugati egyetemeken.

Jellemző munkahelyek: Külügyminisztérium, nemzetbiztonsági szolgálat, nagykövetségek, segélyszervezetek, emberi jogi szervezetek, nemzetközi kereskedelmi cégek, nyelviskolák, fordítóirodák, könyvtárak, múzeumok, kutatóintézetek, egyetemek, könyvkiadók, média

Jellemző munkakörök: diplomata, külkereskedelmi szakember, nemzetbiztonsági szakember, hírelemző, újságíró, televíziós újságíró, nyelvtanár, fordító, tolmács, idegenvezető, tudományos kutató