Iranisztika MA

Iranisztika MA
 
Az Iranisztika mesterképzési szakot az Orientalisztikai Intézet gondozza. A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a nagyrészt a mai Irán, Afganisztán és Tádzsikisztán területén fekvő sokszínű és egzotikus perzsa térség nyelvét és kultúráját. A megszerzett nyelvtudás (felsőfokú modern perzsa nyelvismeret, széles körű jártasság a klasszikus perzsa nyelvben, középszintű arab nyelvi ismeretek), valamint az iszlám előtti és iszlám kori perzsa kultúrában és történelemben, és a modern országismeretben szerzett alapos ismeretek sokoldalú feladatok ellátását teszik lehetővé.
Az Orientalisztikai Intézet elérhetőségei
Az Iranisztika Tanszék weboldala

A képzésről röviden

Az ELTE Iranisztika mesterszakja neked való, ha már ismered az iráni népek történetét, a modern Irán, valamint a földrajzilag és nyelvileg szorosan kapcsolódó régiók, Afganisztán, Közép-Ázsia, és India helyzetét, ha beható ismereteid vannak a klasszikus és modern perzsa irodalom nyelvi forrásaihoz kapcsolódó filológiai, irodalomtörténeti és irodalomelméleti kérdésekről, valamint a megfelelő vallás- és művelődéstörténeti ismeretanyagról.

Ma különösen aktuális és hasznos a szakon megszerezhető tudás, hiszen Irán és a környező, hagyományosan iráni-perzsa kultúrájú területek (például Afganisztán, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, részben Pakisztán, India és a kaukázusi országok, stb.) napjainkra meghatározó és megkerülhetetlen politikai és gazdasági tényezővé váltak a XXI. századi világ színterén. A szak elvégzése során nemcsak százmillió ember anyanyelvét sajátíthatjuk el és megismerhetünk egy ősi civilizációt, hanem részeseivé válhatunk Irán ma is rendkívül gazdag kultúrájának, amely az elmúlt évszázadokban Magyarországra és a magyarságra is figyelemre méltó hatást gyakorolt.

Tantárgyízelítő:

 • modern és klasszikus perzsa nyelv
 • a perzsa nyelv, irodalomtörténet, historiográfia alapkérdései
 • Irán történelme
 • vallás- és művelődéstörténet
 • művészettörténetek

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek

Az Iranisztikai Tanszéken diplomát szerzett egykori hallgatók, köztük Csirkés Ferenc, Déri Balázs, Gazsi Dénes, Kovács Hajnalka, Márkus-Takeshita Kinga, Nyitrai István és Sárközy Miklós, ma Magyarország és a világ különböző egytetemein – az Egyesült Államoktól a Távol-Keletig – oktatják és kutatják a szakterületet. De tanult itt iranisztikát többek között Kazanlár Emil festő- és bábművész, Képes Géza költő és Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító is.

Érdekesség a szakról

Az Iranisztikai tanszék Magyarországon egyedülálló lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy tanulmányaikat iráni egyetemeken (Teheráni Egyetem, Shahid Beheshti Egyetem, Qazvini, Ahvázi, Jazdi Egyetem) egészítsék ki egy-két- vagy háromhónapos részképzés keretében.


Felvételi információk

Iranisztika mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával: 

 • a keleti nyelvek és kultúrák BA iranisztika szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAl

Amennyiben van 44 kredited* nyelvi képzésből [klasszikus és modern perzsa  részletes nyelvleírás, klasszikus perzsa szövegolvasás (forráselemzés), modern perzsa nyelvgyakorlat]; továbbá 6 kredited egyéb irodalomtörténeti és filológiai ismeretekből (klasszikus és modern perzsa irodalomtörténet, verstan, paleográfia, bevezetés a nyelvtörténetbe és dialektológiába, perzsa művészettörténet, a modern Irán történetének kérdései, a modern Irán problémái), akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk jelentkezésedet:

 • a bölcsésztudomány képzési terület alapképzési szakjai 

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel. 

FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 35 kredittel rendelkezel a kért 50-ből, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket. 

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az oktatás nyelve magyar, azonban a tanulmányok során az órák egy részét anyanyelvi lektor tartja perzsa nyelven vagy vendégelőadó angol nyelven. 

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók az iranisztika különböző szakterületein (nyelvek, történelem, irodalom, művelődés- és vallástörténet, művészettörténet, modern országismeret), valamint a klasszikus és a modern perzsa nyelvben magas szintű jártassággal, élő nyelvi tapasztalatokkal, valamint számottevő arab nyelvi ismeretekkel is rendelkeznek.

Az iranisztika területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában a hallgatók képesek gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az államigazgatásban és a kulturális élet számos területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles iranisztika szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • nyelvészet: 23-27 kredit
 • történelem, historiográfia: 23-27 kredit
 • irodalomtörténet, irodalomelmélet: 23-27 kredit
 • vallás- és művelődéstörténet: 13-17 kredit
 • arabisztikai ismeretek: 7-11 kredit

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia vagy orosz nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja modern perzsa nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A turizmus, valamint a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre, kiegészítő tolmács végzettséggel pedig az idegenforgalom területén is nő az esély az elhelyezkedésre, de az alapszak elvégzése után a kulturális élet valamely szférája, például a közművelődés területe (könyvtárak, múzeumok) vagy a média is megnyílik a diplomások előtt.

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, egyetemek, múzeumok, könyvtárak, multinacionális cégek, konzulátus, követség

Jellemző munkakörök: kutató, egyetemi oktató, fordító, tolmács, idegenvezető, diplomata, Közel-Kelet szakértő


Kutatási lehetőségek

Kutatói pályára készülő hallgatóink számára az ELTE és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete között létrejött megállapodás keretében az intézet kutatási lehetőséget és feltételeket biztosít. Végzett hallgatóink így akár későbbi kutatói életpályájukat is megalapozhatják, mivel az intézet a legkiválóbb fiatal kutatóknak elhelyezkedési lehetőséget kínál.