Indológia MA

Indológia MA

Az Indológia mesterképzési szakot az Orientalisztikai Intézet gondozza. A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel Dél-Ázsia bámulatosan gazdag kultúrája, irodalma, vallásai, művészete és történelme, akik szeretnék Indiával kapcsolatos korábbi, alapszakos tanulmányaik során szerzett ismereteiket tovább mélyíteni, és akik azt tervezik, hogy tudományos pályára lépnek vagy India-szakértőként dolgoznak majd kiadóknál, kulturális intézményekben, nemzetközi cégeknél vagy a civil szféra szervezeteiben.

Az Orientalisztikai Intézet elérhetőségei
Az Indológia Tanszék weboldala
Az Indológia Tanszék Facebook oldala
Az Indológia Tanszék Instagram oldala
Az Indológia Tanszék Twitter oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Indológia mesterszakja neked való, ha szeretnéd behatóan megismerni az indológia tudományterületének fontosabb kutatási területeit, a szanszkrit és a hindi nyelvet, irodalmat, az indiai történelmet és kultúrát, illetve azokat a fontosabb kutatásokat, amelyek ma meghatározzák e tudomány prioritásait, és tisztában vagy a fentebbiek jelentőségével az ókortól máig terjedő gondolkodástörténetben és egyetemes civilizációs folyamatokban.

Tantárgyízelítő:

  • szanszkrit és hindi nyelv (az egyik nyelv a választott specializációtól függően előnyben részesítve)
  • indiai vallások
  • ind filozófia
  • indiai irodalmak és művészetek
  • India történelme, társadalomtörténete és kulturális öröksége

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek

Mivel az ELTE az egyetlen egyetem Magyarországon, amely indológia szakos képzést nyújt, ezért elmondható, hogy valamennyi magyar indológus az ELTE-n végezte tanulmányait, többek között Bethlenfalvy Géza, Wojtilla Gyula, Karsai György, Négyesi Mária és Ruzsa Ferenc. Ezen a szakon szerzett diplomát például Bangha Imre is, aki jelenleg az Oxfordi Egyetem oktatója és a középkori hindi irodalom nemzetközi hírű szaktekintélye; Kelecsényi Ágnes, az MTA Könyvtár és Információs Központ Keleti Gyűjteményének vezetője; Törzsök Judit szanszkritológus, a párizsi École Pratique des Hautes Études professzora; Kovács Hajnalka, aki a Harvard Egyetemen oktat hindit, urdut és indo-perzsa irodalmat; Somi Panni, a Sivasakti Kalánanda táncszínház alapító vezetője; és Dezső Csaba, az ELTE habilitált egyetemi docense, a szanszkrit irodalom szakértője.

Érdekesség a szakról

Az Indológia (korábbi nevén Indoeurópai Nyelvtudományi) Tanszék elődjét 1873-ban alapították. Történetéről itt olvashatsz részletesebben.

Az Indológia Tanszéknek több külföldi egyetemmel van Erasmus-szerződése, amelynek keretében a hallgatók tanulmányaik során egy szemesztert külföldön tanulhatnak, illetve külföldi vendégprofesszorok óráit is hallgathatják az itteni képzés során. A hallgatóknak arra is lehetősége nyílik, hogy ösztöndíjjal egy évet Indiában töltsenek, így fejlesszék hindi nyelvtudásukat, és még közelebbről megismerjék India varázslatos világát.


Felvételi információk

Indológia mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával: 

  • a keleti nyelvek és kultúrák BA indológia szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAl

Amennyiben korábbi tanulmányaid alapján van 62 kredited* a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak indológia szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, akkor a fenti szakon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomával is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 50 kredittel rendelkezel a kért 62-ből, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek megszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók átfogó ismeretekkel, alapos tárgyi és módszertani tájékozottsággal rendelkeznek a klasszikus, illetve a modern indiai kultúráról. A választott szakiránynak megfelelő nyelvet (szanszkrit, hindi) magas szinten ismerik, képesek az adott nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére, és ismerik a megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására a gazdasági és kulturális élet, a közigazgatás, az idegenforgalom számos területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles indológia szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

  • képzést alapozó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretkörök (legfeljebb 6 kredit)
  • filológia, nyelvtudomány, irodalomtudomány, vallástörténet, művészettörténet (20‒25 kredit)
  • választható specializációk (60‒70 kredit)

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges egy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga angol nyelvből vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből egy államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. Hindi vagy szanszkrit specializáción folytatott tanulmányok esetén a záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja hindi vagy szanszkrit nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók – a doktori képzésre való továbblépés és a tudományos pálya lehetősége mellett ‒ elhelyezkedhetnek a gazdasági és a kulturális életben, például indiai kapcsolatokkal rendelkező magyar cégeknél vagy hazánkban egyre nagyobb számban jelenlevő indiai vállalatoknál, illetve közművelődési intézményekben, múzeumokban, könyvtárakban, a sajtó és a média különféle területein. A turizmus, az idegenforgalom, valamint a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák, így az indológia területén képzett szakemberekre, különösen kiegészítő tolmács végzettséggel.

Jellemző munkahelyek: külkereskedelmi cégek, multinacionális cégek, kulturális intézmények, közoktatás, minisztériumok, külkapcsolatokért felelős szervek, pályázati irodák, nemzetközi ügynökségek, média

Jellemző munkakörök: tolmács, fordító, újságíró, pályázati referens, külkapcsolati ügyintéző, programszervező


Kutatási lehetőségek

A indológia mesterszakos diplomával rendelkező és tudományos pályára készülő hallgatók tanulmányaikat immár az ELTE BTK-n is folytathatják. A Nyelvtudományi Doktori Iskolához tartozó és 2019 óta működő Indológia Doktori Program a klasszikus és a modern Indiára vonatkozó nyelvészeti és filológiai témákat egyaránt befogadja, és lehetőséget ad ezek elmélyült kutatására, az indológiai tárgyú disszertációk megírására. Az ELTE-n végzett indológia mesterszakos hallgatók közül többen vannak olyanok is, akik neves külföldi egyetemeken, így a Chicagói és az Oxfordi Egyetemen doktoráltak, illetve neves nemzetközi pályázatok és projektek munkatársaiként szereztek hírnevet.