Hungarológia MA

Hungarológia MA
A Hungarológia mesterképzési szakot a Történeti Intézet gondozza. A szak átfogó ismereteket ad a magyar kulturális örökségről, tudatosítja annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát. Lehetővé teszi nemzeti kultúránknak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletét, valamint a különböző nemzeti kultúrák előítéletmentes vizsgálatát.

A Történeti Intézet weboldala
A Történeti Intézet Facebook oldala
A Történeti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Hungarológia mesterszakja neked való, ha már behatóan ismered a magyar kulturális örökség legfontosabb eredményeit és jellemzőit, különösen a széles értelemben vett művelődéstörténet területén, illetve a választott szakirányának megfelelő tudományterületen.

Tantárgyízelítő:

 • a hungarológia fogalma, irányzatai és intézményrendszere
 • Magyarország a nemzetközi kapcsolatok rendszerében
 • Magyar művelődéstörténet európai kontextusban (középkor, kora újkor, újkor, jelenkor)

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.


Felvételi információk

Hungarológia mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával: 

 • történelem BA
 • magyar BA

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 12 kredited* magyar történelmi, illetve magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • néprajz BA
 • anglisztika BA
 • germanisztika BA
 • romanisztika BA
 • újlatin nyelvek és kultúrák BA
 • szlavisztika BA
 • keleti nyelvek és kultúrák BA
 • szabad bölcsészet BA: esztétika, művészettörténet, kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet, filmtörténet specializációi
 • nemzetközi tanulmányok BA
 • politológia BA
 • kulturális antropológia BA

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

Felvételi vizsga követelményei

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók interdiszciplináris, komplex tudással rendelkeznek a magyar kulturális örökségről, ismerik annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát.

Végzettjeink egyúttal képesek nemzeti kultúránk más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletére, a különböző nemzeti kultúrák elfogulatlan vizsgálatára, az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: hungarológia szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

hungarológia általános szakmai ismeretei: 30-45 kredit

választható specializációk kreditaránya további: 50-60 kredit

 • történelem specializáció (szakszemináriumok, tutoriális foglalkozások történettudomány ismeretkörökből): 5-15 kredit
 • irodalom specializáció (szakszemináriumok, tutoriális foglalkozások irodalomtudomány ismeretkörökből): 5-15 kredit
 • nyelvészet specializáció (szakszemináriumok, tutoriális foglalkozások nyelvészet ismeretkörökből): 5-15 kredit
 • magyar mint idegen nyelv specializáció (szakszemináriumok, tutoriális foglalkozások nyelvpedagógiai ismeretkörökből): 5-15 kredit

Specializációk:

 • magyar mint idegen nyelv
 • nyelvészet

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy további, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A végzett hallgatók alkalmassá válnak a magyar kulturális örökség ápolásával, megismertetésével és kutatásával kapcsolatos feladatokra, más nemzeti kultúrák értelmezésére. Diplomásaink a kulturális szolgáltatási szféra, a média és az oktatás különböző területein tudnak elhelyezkedni, de kulturális menedzserként vagy a kultúrdiplomáciában is munkát vállalhatnak.