Hungarológia MA

Hungarológia MA
A Hungarológia mesterképzési szakot a Történeti Intézet gondozza. A szak átfogó ismereteket ad a magyar kulturális örökségről, tudatosítja annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát. Lehetővé teszi nemzeti kultúránknak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletét, valamint a különböző nemzeti kultúrák előítéletmentes vizsgálatát.

A Történeti Intézet weboldala
A Történeti Intézet Facebook oldala
A Történeti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Hungarológia mesterszakja neked való, ha már behatóan ismered a magyar kulturális örökség legfontosabb eredményeit és jellemzőit, különösen a széles értelemben vett művelődéstörténet területén, illetve a választott szakirányának megfelelő tudományterületen.

Tantárgyízelítő:

 • a hungarológia fogalma, irányzatai és intézményrendszere
 • Magyarország a nemzetközi kapcsolatok rendszerében
 • Magyar művelődéstörténet európai kontextusban (középkor, kora újkor, újkor, jelenkor)

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.


Felvételi információk

Hungarológia mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával: 

 • történelem BA
 • magyar BA

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 12 kredited* magyar történelmi, illetve magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • néprajz BA
 • anglisztika BA
 • germanisztika BA
 • romanisztika BA
 • újlatin nyelvek és kultúrák BA
 • szlavisztika BA
 • keleti nyelvek és kultúrák BA
 • szabad bölcsészet BA: esztétika, művészettörténet, kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet, filmtörténet specializációi
 • nemzetközi tanulmányok BA
 • politológia BA
 • kulturális antropológia BA

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára:

 • 83 (államilag támogatott)
 • 78 (önköltséges)

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

Felvételi vizsga követelményei

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók interdiszciplináris, komplex tudással rendelkeznek a magyar kulturális örökségről, ismerik annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát.

Végzettjeink egyúttal képesek nemzeti kultúránk más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletére, a különböző nemzeti kultúrák elfogulatlan vizsgálatára, az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: hungarológia szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

hungarológia általános szakmai ismeretei: 30-45 kredit

választható specializációk kreditaránya további: 50-60 kredit

 • történelem specializáció (szakszemináriumok, tutoriális foglalkozások történettudomány ismeretkörökből): 5-15 kredit
 • irodalom specializáció (szakszemináriumok, tutoriális foglalkozások irodalomtudomány ismeretkörökből): 5-15 kredit
 • nyelvészet specializáció (szakszemináriumok, tutoriális foglalkozások nyelvészet ismeretkörökből): 5-15 kredit
 • magyar mint idegen nyelv specializáció (szakszemináriumok, tutoriális foglalkozások nyelvpedagógiai ismeretkörökből): 5-15 kredit

Specializációk

 • magyar mint idegen nyelv
 • nyelvészet

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A végzett hallgatók alkalmassá válnak a magyar kulturális örökség ápolásával, megismertetésével és kutatásával kapcsolatos feladatokra, más nemzeti kultúrák értelmezésére. Diplomásaink a kulturális szolgáltatási szféra, a média és az oktatás különböző területein tudnak elhelyezkedni, de kulturális menedzserként vagy a kultúrdiplomáciában is munkát vállalhatnak.