Francia nyelv, irodalom és kultúra MA

Francia nyelv, irodalom és kultúra MA
A Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szakot a Romanisztikai Intézet gondozza. A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnének még jobban elmélyülni a francia nyelvben, irodalomban és kultúrában, akiket érdekel Franciaország és a frankofón világ. A képzésnek fontos része a nyelvoktatás is, mely további nyelvgyakorlatokból, valamint fordítási és tolmácsolási készségeket fejlesztő kurzusokból épül fel.

A Romansztikai Intézet weboldala
A Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék weboldala
A Romanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszakja neked való, ha már átfogó és alapos ismeretekkel rendelkezel a francia és az európai, valamint az Európán kívüli frankofón irodalom és kultúra fő területeiről.

Érdemes jelentkeznek a szakra, ha már behatóan ismered a francia nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseit és magyarázatához szükséges kutatási módszereket, valamint azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, amelyek szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási együttműködés szempontjából.

Tantárgyízelítő

 • frankofón irodalmak
 • műfajok és műfajelméletek
 • régi, modern francia irodalom
 • nyelvi változatok
 • a modern regény születése
 • francia-magyar/magyar francia fordítási gyakorlatok
 • műfordításelemzés
 • műfordító műhely

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található

Érdekesség a szakról

A francia mesterszakos képzés Fordítás- és műfordítás specializációja keretében gyakorlott fordítók, műfordítók ismertetik meg a hallgatókat a fordítás elméletével és gyakorlatával. A romanista műfordító műhelyben neves vendégek: műfordítók és szerkesztők osztják meg velük tapasztalataikat.


Felvételi információk

Francia nyelv és irodalom mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:
ha francia nyelvből van egy felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgád vagy azzal egyenértékű okleveled:
 
EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:  
 • romanisztika BA francia szakiránya
 • újlatin nyelvek és kultúrák BA francia szakiránya
 • főiskolai szintű francia nyelv és irodalom szak (régi típusú)
 • francia nyelvtanár szak (régí típusú)

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAl

Amennyiben van 50 kredited* a romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak francia szakiránya nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, akkor a fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére. 

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók nyelvészeti, irodalom- és kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani ismeretek): 6-20 kredit
 • a francia nyelv, irodalom és kultúra szak szakmai ismeretei (általános és szaknyelvi fejlesztés, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi interpretáció, valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei) 10-24 kredit;
 • a választható speciális programok: 40-60 kredit az alábbiak szerint:
  • választható szakos specializációk (francia nyelvészet, irodalom, művelődéstörténet; frankofón irodalom és kultúra; a szak- és műfordítás alapjai),
  • a francia, olasz, portugál, román, spanyol közös specializációs ismeretek (újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak);
 • a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei: 10-30 kredit

Specializációk:

 • fordítás és műfordítás

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez egy – a francián kívüli – idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók foglalkozhatnak a francia-magyar kapcsolatok ápolásával, alkalmasak nyelvi közvetítői szerep betöltésére, valamint önkormányzati, államigazgatási, politikai, gazdasági és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, de elhelyezkedhetnek tömegkommunikációs szerveknél vagy az idegenforgalomban is.

Jellemző munkahely:  fordítóirodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, magyar és külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek, multinacionális cégek

Jellemző munkakör: üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó


Kutatási lehetőségek

A mesterképzés során hallgatóink irodalomtudományi, nyelvtudományi, illetve fordítástudományi kutatási tevékenység végzésébe is bekapcsolódhatnak.