Esztétika MA

Esztétika MA
Az Esztétika mesterképzési szakot a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet gondozza. Az MA fokozatot megszerzőknek az elsajátított ismeretanyag lehetővé teszi a művészeti és kulturális jelenségekkel való foglalkozást, így elhelyezkedhetnek akadémiai pályákon, különféle kulturális és művészeti intézményeknél, valamint az írott és az elektronikus médiában. Az eddigi visszajelzések alapján az esztétika szakos bölcsészek körében hosszú évek óta kimagaslóan jó az elhelyezkedési arány. A képzés során differenciált szakmai anyagként választható a színháztudomány specializáció.

Az Esztétika Tanszék weboldala
Az Esztétika Tanszék Facebook oldala
Az Esztétika Tanszék Instagram oldala
Az Esztétika Tanszék youtube csatornája 
A Tanszék online folyóirata (Laokoón)

A képzésről röviden

Az ELTE Esztétika mesterszakja neked való, ha már ismered a művészet és a művészetértelmezés történetének és elméletének legfontosabb szempontjait, valamint a modern és kortárs esztétikai gondolkodás irányait. Otthonosan eligazodsz a különböző művészeti ágak gyakorlati problémáiban, a tudomány-, kultúra- és művészetközi kérdésekben. 

Tantárgyízelítő:

 • A kortárs esztétika alapproblémái
 • Művészetfilozófia
 • Művészetkritika
 • Dramaturgiai gyakorlatok
 • Kiállításszervezés

Az Esztétika MA képzés 2022 őszétől megújul, az új tanegységlista itt található. Az új esztétika MA célja, a változatlanul fennmaradó erős elméleti alapismeretek biztosítása mellett, hogy a hallgatók hangsúlyosabb betekintést nyerjenek a kortárs művészeti élet sokszínű világába, személyesen megismerkedjenek elismert alkotókkal és a különböző művészeti területek fontos szereplőivel, szervezőivel és háttérembereivel, valamint az évek során a gyakorlat terén is kipróbálhassák magukat. A tanszék ezáltal nemcsak a konkrét szakmai orientációt szeretné megkönnyíteni, de igyekszik elősegíteni a mesterszakos tanulmányok utáni sikeres elhelyezkedést is.

Ők is itt végeztek

Bacsó Béla (filozófus), György Péter (esztéta), Nemes Z. Márió (költő, esztéta), Pintér Tibor (zeneesztéta), Papp Zoltán (filozófus), Gelencsér Gábor (filmesztéta), Vincze Teréz (filmkritikus), Bazsányi Sándor (irodalomkritikus), Gács Anna (kultúrakutató), Herczog Noémi (színházkritikus), Bartók Imre (író), Dunajcsik Mátyás (költő, performer)

Virtuális Alumni

Érdekesség a szakról

Az ELTE BTK Esztétika Tanszékét 1973-ban alapították újra, Zoltai Dénes vezetésével. A tanszék irányítását 1978-ban Almási Miklós, 1997-ben Bacsó Béla, 2016-ban Somlyó Bálint, 2020-ban Darida Veronika vette át. A tanszék mindig is meghatározó „szellemi műhely” szerepet töltött be, oktatói között olyan feledhetetlen tudósok voltak, mint Heller Ágnes, Balassa Péter, Fodor Géza.

Az elmúlt évtizedekben itt tanított György Péter, Radnóti Sándor, Szilágyi Ákos, Rényi András, Spiró György. Az Esztétika Tanszék a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet része, így szoros együttműködésben áll a Filmtudományi, valamint a Média és Kommunikáció Tanszékkel. A 2016-ban indult színházi stúdiumok BA minor képzés oktatóinak jelentős részét az esztétika szak adja. A tanszék számos külföldi kapcsolattal rendelkezik, támogatja az Erasmus képzést. Az egyetemi órákon túl is eleven intellektuális élet (események, konferenciák, könyvbemutatók, viták, alkotóműhelyek) és gazdag kulturális programlehetőségek (színház-, kiállítás-, műteremlátogatások) jellemzik az esztétika szak mindennapjait.


Felvételi információk

Esztétika mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:  

 • a szabad bölcsészet alapképzési szak

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAl

Amennyiben van minimálisan 20 kredited* a bölcsészettudományi alapképzési szakok ismeretköreiből, valamint van egy középfokú (B2), komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgád valamely élő nyelvből, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel.

FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 63

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A leendő hallgatók a képzés során egyszerre kapnak erős elméleti megalapozást és betekintést a kortárs művészeti élet sokszínű világába. Megismerkedhetnek elismert alkotókkal és a különböző művészeti területek fontos szereplőivel, a kötelező szakmai gyakorlat során pedig  gyakorlati téren is kipróbálhatják magukat.  

Emellett az elméleti MA-képzés célja, hogy a hallgatók egy általuk választott kutatási témában szert tegyenek az annak alapos feldolgozásához szükséges tudásra, a történeti vonatkozások feltérképezésétől az elméleti bázis elsajátításán át a tudományos kutatás és írás technikai részleteinek ismeretéig. Munkájukat egy vagy több tutor segíti a témához kapcsolódó konzultációkkal. A képzés így egyfelől fókuszált és személyre szabott, másfelől az elsajátított ismeretek széles körűen hasznosítható felkészültséget biztosítanak, melynek birtokában a nálunk végzettek képessé válnak esztétikai problémák és művészeti jelenségek tudományosan megalapozott autonóm vizsgálatára. Azok pedig, akik maguk is művészi hivatást választanak, elméleti rálátást szerezhetnek művészeti területük gyakorlatára és reflektáltabban viszonyulhatnak saját művészeti tevékenységükhöz.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles esztétika szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • esztétikatörténet, művészetfilozófia: 5-15 kredit
 • művészetelméletek: 5-15 kredit
 • ágazati esztétikák: 20-30 kredit
 • szakszöveg- és műértelmezés: 15-25 kredit
 • művészeti kritika: 5-15 kredit
 • szakszöveg írás, kritikaírás, kreatív írás: 10-20 kredit
 • vizuális kultúra: 10-20 kredit

Specializációk

 • színháztudomány

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A mesterképzést elvégző hallgatók elhelyezkedhetnek a legkülönfélébb művészeti és kulturális intézményeknél, valamint az írott és az elektronikus médiában. 

Jellemző munkakörök: esztéta, kutató, egyetemi oktató, kritikus, művészeti szakíró (zeneesztéta, filmesztéta, színházesztéta), szerkesztő, műfordító, dramaturg, kiállításszervező, kurátor, kulturális munkatárs, művészeti titkár, programszervező, de sok író, költő, képzőművész, kortárs alkotó végezte itt tanulmányait.


Kutatási lehetőségek

Az MA hallgatók tanulmányaikat az Esztétika PhD programján belül folytathatják, ami a Filozófiatudományi Doktori Iskola alprogramja.

Az Esztétika Tanszékhez jelenleg két OTKA-kutatás kötődik, melyekbe hallgatók is bekapcsolódhatnak:
 • „A tömeg. A kulturális jelentéstulajdonítások 1920/2020 (vezető kutató: Teller Katalin, kutató: Nemes Z. Márió),  
 • „Hiányzó színháztörténetek I.” (kutató: Darida Veronika)

A hallgatók számára publikálási lehetőséget biztosít a Laokoón online folyóirata.

Évente megrendezésre kerül az Esztétika Tanszék hallgatói konferenciája, az „Esztétika – MI végre?” A 2021-es jubileumi (10.) konferencia anyaga az Esztétika-Laokoón youtube csatornán visszanézhető.

Hallgatóink kiemelkedő sikereket értek el az elmúlt évek OTDK konferenciáin.