Egyiptológia MA

Egyiptológia MA
Az Ókortudományi Intézet gondozott egyiptológia mesterképzési szak az ókori Egyiptom nyelve, irodalma, története, régészete, művészete és vallása témakörökben jártas szakembert képez. Tudományos értelemben két életpályát kínál az egyiptológiai végzettség: az egyetemi oktatóét/kutatóét és a múzeumi kurátorét.

Az Ókortudományi Intézet weboldala
Az Ókortudományi Intézet Facebook oldala
Az Ókortudományi Intézeti Képviselet Facebook oldala
Az Egyiptológiai Tanszék Facebook oldala
Az Egyiptológiai Tanszék blogja

A képzésről röviden

Az ELTE Egyiptológia mesterszakja neked való, ha már elsajátítottad az óegyiptomi nyelv több fázisát, a hieroglif írás sajátosságait, valamint a kopt nyelvet és írást. Ismered az ókori egyiptomi irodalmat, a kopt irodalmat, az egyiptomi nyelvészet problémáit. Jártas vagy az ókori egyiptomi vallás történetében, ismered a legfontosabb vallásos szövegcsoportokat és legfőbb tárgyi emlékeket, az ókori egyiptomi művészet és építészet történetét és legfőbb tárgyi emlékeit, továbbá az ókori egyiptomi ikonográfiai elemzés módszereit és az egyiptomi régészet történetét.

Tantárgyízelítő:

 • hieratikus, démotikus szövegolvasás
 • irodalmi és történeti szövegek
 • Egyiptom régészete és művészete
 • az egyiptomi vallás
 • múzeumi gyakorlat
 • dokumentáció (bevezetés az epigráfia módszereibe, régészeti tárgyrajzok készítésébe, valamint adatbáziskészítésbe)

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek

 • Dávid Antal (1890–1967), katolikus teológus, asszíriológus, sumerológus, a Fővárosi (ma: Szabó Ervin) Könyvtár aligazgatója
 • Vitéz Pálfi János (1889–1951) a budapesti Berzsenyi Gimnázium igazgatója. Dobrovits Aladár (1909–1970), egyiptológus, a Kerényi Károly által vezetett Sztemma tagja, az Iparművészeti Múzeum igazgatója, a tanszék vezetője
 • Wessetzky Vilmos (1909–1997), egyiptológus, a Szépművészeti Múzeum munkatársa
 • Varga Edith (1931–2020) egyiptológus, a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Osztályának vezetője
 • Kákosy László (1932–2003) egyiptológus, a tanszék vezetője
 • Fóti László (1944–1985) egyiptológus, a tanszék munkatársa
 • Gaál Ernő (1941–2005), asszíriológus, egyiptológus, a tanszék vezetője. Schreiber Gábor (1974–2020), egyiptológus, a tanszék munkatársa


Felvételi információk

Egyiptológia mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak egyiptológia szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAl

Amennyiben van 50 kredited* ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak egyiptológia szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és történettudományi ismereteiből, továbbá 8 kredit értékű ógörög nyelvismeret, akkor bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére. 

Korábbi év felvételi ponthatára: 90

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók megszerzett filológiai, nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelmi, régészeti, művészettörténeti ismereteik birtokában ismerik az ókori egyiptomi civilizáció történetét, kultúráját, irodalmát, nyelvét és társadalmát. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles egyiptológia szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • nyelvi ismeretek [leíró nyelvtani ismeretek (fonológia, morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztés, nyelvtörténet, egyiptomi/kopt szövegolvasás (filológia), hieratikus, démotikus szövegolvasás (paleográfia, szövegkritika-szövegkiadás)]: 20-30 kredit
 • történeti, kultúrtörténeti ismeretek (az ókori Egyiptom története, Egyiptom régészete, Egyiptom művészete és építészete, egyiptomi irodalomtörténet, Egyiptom vallástörténete): 10-20 kredit
 • választható speciális programok ismeretei (nyelv- és irodalomtudományi, vallástörténeti, régészeti-művészettörténeti ismeretek): 30-40 kredit
 • a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei: 10-20 kredit

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges vagy – az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvként – angol, német, francia, olasz vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakon végzett hallgatók a sokféle tudományág által kialakult tág látókör és a specializálódás készségének összekapcsolódása révén megtanulnak szöveget érteni, és könnyebben, sikeresebben képesek váltani az ókori nyelvek és kultúráktól eltérő, új területekre a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi alkotó tevékenységekig.

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, múzeumok, költségvetési intézmények, egyetemek, egyházak

Jellemző munkakörök: kutató, régész, nyelvész, történész, oktató, tudományos munkatárs, idegenvezető

Kutatási lehetőségek

Az Egyiptológiai Tanszék évtizedek óta jelentős eredményeket felmutató ásatásokat folytat Egyiptomban, a legfrissebb eredményekről a blogjukban számolnak be.