Buddhizmus tanulmányok MA

Buddhizmus tanulmányok MA
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a buddhizmust térben és időben átfogóan, Indiától Japánig, a buddhizmus alapításától a mai korig, az adott kultúrákba beágyazva ismerik, és képesek eredeti források alapján önálló kutatásokat végezni. Alkalmasak a buddhista tanulmányok területén szerzett jártasságuk és műveltségük birtokában fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A szakra bármelyik klasszikus buddhista nyelvi előzménnyel lehet jelentkezni (szanszkrit, páli, kínai, tibeti, japán, mongol, koreai).

A Buddhológia és Tibetisztika Tanszék weboldala
A Távol-keleti Intézet weboldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Buddhizmus tanulmányok mesterszakja neked való, ha alapszinten már ismered a kelet-, délkelet- és belső-ázsiai népek történetét, társadalomtörténetét és műveltségét, valamint a buddhizmus alapvető ágait, és szeretnéd tovább mélyíteni a tudásod.

A buddhizmus a történelmi világvallások egyike, számos ázsiai ország államvallása vagy vezető vallási irányzata, illetve kulturálisan meghatározó történeti hagyománya (pl. India, Bhután, Kína, a történelmi Tibet, Mongólia, Nepál, Mianmar, Thaiföld, Laosz, Kambodzsa, Vietnám, Japán, közép-ázsiai régiók), s emellett egyre növekvő népszerűségnek örvend a nyugati társadalmakban is. Ennek oka, hogy a buddhista hagyomány a vallási tartalmakon túl számos olyan általános értékes tapasztalatot halmozott fel, amelyek az emberi viselkedés megismerése és befolyásolása terén a mai körülmények között is kiválóan használhatók. A képzés során hangsúlyt fektetünk ezeknek a pszichológiai, pedagógiai, társadalomelméleti vonatkozásoknak a megismerésére és alkalmazási lehetőségeik feltárására is. 

A buddhizmus tanulmányok mesterszakon a buddhista vallás és filozófia alapos tanulmányozásán kívül hangsúlyos a nyelvi képzés is, hiszen a szövegeket eredeti nyelven is olvassuk. Ezért a felvétel előfeltétele – az alapszakos diplomán túl – valamelyik klasszikus buddhista nyelv (páli, szanszkrit, kínai, tibeti, koreai, japán, mongol) megfelelő, legalább a BA minor szintjét elérő ismerete.

A mesterszakon lehetőség van az alapszakon megismert keleti nyelv továbbtanulására, de lehetséges egy másik buddhista nyelv tanulását is elkezdeni.

A tibeti nyelvet mesterszinten csak ezen a szakon lehet tanulni.

Továbblépés a PhD-szintre az ELTE-n belül többféleképpen is lehetséges. Ha elsősorban a nyelvvel kíván a hallgató foglalkozni, akkor a Nyelvtudományi Doktori Iskolán teheti ezt meg. Amennyiben a buddhista vallás vagy filozófia területén tervez kutatni, akkor a Filozófiatudományi Doktori Iskola Interkulturális filozófia doktori programjára jelentkezhet; ezt a doktori programot tanszékünk oktatói gondozzák.

Tantárgyízelítő:

 • vallásfilozófia
 • buddhista forrásolvasás
 • buddhista filozófia

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek:

A szak még friss, idén végez az első hallgatónk. Ő nagyon magas szinten ismeri a kortárs buddhista és bön vallási hagyományt. Aktívan részt vesz nemzetközi fordítócsoportok munkájában. Diplomamunkáját bön gyógyító szertartások szövegeiből írja. Kutatómunkáját a Filozófiatudományi Doktori Iskola Interkulturális Filozófia programjában tervezi folytatni, a PhD fokozat elnyeréséhez igen jó alapokkal rendelkezik.

Érdekességek a szakról:

A legfontosabb előnye a szakon folyó képzésnek, hogy valamennyi keleti nyelvi alapképzés után lehetőség van itt mesterszintű tanulmányokat folytatni, tehát a korábbi nyelvi tapasztalatokra építve lehet továbblépni. Ugyanakkor egy második buddhista nyelv tanulása is kötelező. Ily módon a szöveges hagyományt többnyelvű források alapján ismerhetik meg a hallgatók. A forráskutatás olyan elméleti stúdiumokkal egészül ki, mint a vallástudomány és a buddhista filozófia különböző aspektusai, valamint egyéb kultúrtörténeti ismeretek elsajátítása. A szanszkrit, páli, kínai, tibeti, mongol, japán, koreai és más ázsiai nyelveken fennmaradt iratok tanulmányozásán túl a mai buddhista vallási közösségek szertartásai, a meditáció, a jóga, az önmegfigyelés technikája és pszichológiája, a buddhista népcsoportok irodalma, zenei kultúrája, képző- és iparművészete, a buddhizmus modern társadalmakban betöltött identitásképző szerepe és ezek változásai – mindez egyaránt tárgyát képezi a szakon folyó tanulmányoknak, illetve a további kutatásoknak, szakmai továbblépésnek.


Felvételi információk

Buddhizmus tanulmányok mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak valamennyi szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak bármely szakirányából, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • a bölcsészettudomány és a hitéleti képzési terület alapképzési szakjai
 • A fenti szakokon kívül minden alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Korábbi év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375.000 Ft

Felvételi irányszám: 1<10

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A szakot azoknak ajánljuk, akik szívesen elmélyülnének az ázsiai népek buddhista kultúrájának területén, egy vagy több keleti nyelvben is alapos jártasságot szerezve.

A képzés a következő tudományterületek átfogó keretében zajlik: vallástudomány, vallásfilozófia, vallásszociológia, vallástörténet, kultúrtörténet, filozófia, forráskezelés, kutatásmódszertan.

Szűkebb témái: dél-, kelet- és belső-ázsiai vallások és filozófiák

A gyakorlatban a képzés célja, a hallgatói tevékenység fő elemei:

 • A fenti területeken: a buddhizmusra vonatkozó speciális elméleti tudás
 • Klasszikus buddhista nyelvek (páli, szanszkrit, tibeti, mongol, kínai, koreai)
 • Források tanulmányozása (szövegelemzés, szertartáselemzés, terepmunka)
 • Önálló kutatás, prezentáció, diszkusszió

Szakképzettség megnevezése: okleveles buddhizmus szakos bölcsész (Philologist in Buddhist Studies)

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • általános vallástudományi ismeretek: 12-18 kredit
 • buddhológiai ismeretek: 35-45 kredit
 • távol-keleti nyelvi és kultúrtörténeti ismeretek: 30-40 kredit

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók hazai és nemzetközi felsőoktatási és kutatóintézetekben folytathatnak posztgraduális képzést és szerezhetnek PhD fokozatot.

Az akadémiai pályán túl a gazdasági és a kulturális életben, például indiai, kínai, japán, mongol, koreai kapcsolatokkal rendelkező magyar cégeknél vagy hazánkban egyre nagyobb számban jelenlevő ázsiai vállalatoknál, illetve külkapcsolati állami szerveknél, közművelődési intézményekben, múzeumokban, könyvtárakban, vallási intézményekben, valamint a sajtó és a média különféle területein tudnak elhelyezkedni. A turizmus, az idegenforgalom és a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák, így a buddhológia területén képzett szakemberekre, különösen kiegészítő tolmács végzettséggel.

Jellemző munkahelyek: hazai és nemzetközi felsőoktatási és kutatóintézetek, gazdasági minisztériumok, külkapcsolatokért felelős szervek, külkereskedelmi cégek, multinacionális cégek, kulturális intézmények, közoktatás, pályázati irodák, nemzetközi ügynökségek, média és művészeti profilú cégek.

Jellemző munkakörök: egyetemi oktató, tudományos kutató, tolmács, fordító, újságíró, pályázati referens, külkapcsolati ügyintéző, programszervező, kulturális tanácsadó.


Kutatási lehetőségek

A buddhizmus rendkívül szerzetágazó hagyomány, hatalmas, soknyelvű szövegkinccsel és eleven vallási intézményrendszerrel bír szerte Ázsiában és immár a nyugati világban is.

Gyakorlatilag kimeríthetetlen és folyamatosan bővül mind a múlt eseményeinek, eszme- és vallástörténeti folyamatainak feltárása kapcsán rendelkezésre álló régészeti ás írott forrásanyag, mind a kortárs vallásgyakorlás színtereinek és formáinak tárháza. PhD-képzés szintjén is megvalósítható a tanulmányok folytatása – például az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Sinológia vagy Mongolisztika doktori programjain, avagy buddhológiai témával a Filozófiatudományi Doktori Iskola Interkulturális filozófia doktori programján.