Beszédtudomány MA

A szak 2023. szeptemberében nem indul!

Beszédtudomány MA
Az Beszédtudomány mesterképzési szakot a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet gondozza.

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet elérhetőségei
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Facebook oldala
A Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Beszédtudomány mesterszakja neked való, ha szeretnél alaposan és átfogóan megismerkedni a beszéd létrehozásának és feldolgozásának alapvetéseivel és ezeknek az ismereteknek az alkalmazásai lehetőségeivel, illetve a beszédtudományok kapcsolódásaival a rokon területekhez (pl. a fonológiához, a logopédiához, a beszédtechnológiához).

A szakon foglalkozhatsz a beszédtudományok jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajaival. Tanulmányaid során a beszédtudományok széles spektrumába nyersz betekintést, és a szakterületednek legalább egy résztémájában (artikulációs fonetika, zöngeképzés, koartikuláció, akusztikai fonetika, a beszéd szupraszegmentális elemei, beszédpercepció) alaposabban is elmélyülsz. Képes leszel önállóan és kritikai szempontokat érvényesítve feltárni a témád (artikulációs fonetika, zöngeképzés, koartikuláció, akusztikai fonetika, a beszéd szupraszegmentális elemei, beszédpercepció) hátterét és összefüggéseit, és egyénileg, illetve csoportban önálló kutatómunkát folytatni.

Tantárgyízelítő:

 • beszédakusztika
 • artikuláció
 • beszédzavarok
 • kutatásmódszertan
 • adatelemzés és -bemutatás

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Érdekesség a szakról

A szakhoz szorosan kapcsolódó diákműhelyben élénk kutatómunka folyik, de a sok munka mellett a kikapcsolódásra is jut idő: rendszeresen szervezünk Mikulás-ünnepséget, farsangot, vetélkedőket. Egy ilyen alkalommal született versből idézzük az alábbit Beszédtudomány szakos hallgatóink tollából, mely akár a szak mottója is lehetne: „Megtanultam mi az az irreguláris zönge, / na de a svá az szonoráns? és vajon zöng-e?”


Felvételi információk

Beszédtudomány mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz,
ha van egy államilag elismert általános középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgád és az angol szakszövegeket megfelelő szinten érted:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • magyar BA
 • anglisztika BA
 • germanisztika BA
 • romanisztika BA
 • újlatin nyelvek és kultúrák BA
 • szlavisztika BA
 • gyógypedagógia BA logopédiai szakiránya
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • főiskolai szintű idegen nyelvszakos tanár szak

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 30 kredited* nyelvtudományi ismeretekből, akkor a bölcsészettudomány képzési terület bármely alapképzési szakjáról várjuk jelentkezésedet.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: n.i.

Önköltséges képzés esetén: n.i.

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti kutatási ismereteikkel előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást a beszédtudomány területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles beszédtudomány szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • fonetika: 35-45 kredit
 • pszicholingvisztika: 35-45 kredit
 • választás szerinti szakma-specifikus ismeretek: 8-20 kredit

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyekből az egyik nyelvvizsga angol nyelvű.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési karrierlehetőségek

Az akadémiai szférában kutató gyakornok, tudományos segédmunkatárs, illetve tanársegéd, kutatási asszisztens, a vállalati szférában pl. projektmenedzser, menedzser, üzleti elemző, statisztikai elemző, technical writer, HR, payroll munkatárs.


Kutatási lehetőségek

A hallgatóknak már a képzés ideje alatt is lehetősége van bekapcsolódni az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéken zajló kutatásokba, valamint önálló kutatási tevékenység folytatására.