Balkán-tanulmányok MA

Balkán-tanulmányok MA
A Balkán-tanulmányok mesterképzési szakot a Történeti Intézet gondozza, együttműködve a délkelet-európai nyelveket és kultúrákat oktató filológiai tanszékekkel. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik ismerik a térség sajátosságait, képesek arra, hogy az eltérések és hasonlóságok okait kutassák, megértsék és megértessék, s akik képesek a térségre vonatkozó ismereteket közvetíteni és a gyakorlatban is alkalmazni. A szak lehetőséget ad a nyelvtanulásra, s a diploma birtokában a térség szakértőjeként jó elhelyezkedési lehetőségeket kínál a felsőoktatásban, kutatóintézetekben, médiában, a köz- és versenyszférában egyaránt.

A képzés weboldala
A Történeti Intézet weboldala
A Történeti Intézet Facebook oldala
A Történeti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A KÉPZÉSRŐL RÖVIDEN

Az ELTE Balkán-tanulmányok mesterszakja neked való, ha rendelkezel a térség iránti érdeklődéssel, elkötelezettséggel, alapismeretekkel, ha érdekel a délkelet-európai régió története, aktuális helyzete, kulturális és társadalmi sokszínűsége, s ha rendszerezett, átfogó és a részletekre is kiterjedő tudást szeretnél a balkanisztika általános és specifikus tartalmáról, diszciplináris sajátosságairól és határairól, legfontosabb fejlődési irányairól, a szakterület és a rokon diszciplínák kapcsolódásairól.

Tantárgyízelítő

 • a Balkán története
 • a térség politikai rendszerei
 • Magyarország és a Balkán
 • kultúra, vallás, civilizációs tradíciók
 • országismeret
 • kortárs kultúra

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található

Ők is itt végeztek

A szak a 2017/18-as tanévben indult, eddig nyolcan szereztek rajta diplomát, s a többségük a régióval kapcsolatos szakterületen dolgozik, vagy folytat doktori tanulmányokat (külügyminisztérium, kutatóintézetek, ELTE TDI).

Érdekesség a szakról

A szak hallgatói különböző tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt, 2021. augusztusában például Boszniába látogattak.


FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Balkán-tanulmányok mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • Bölcsészettudomány
  • történelem BA
  • szlavisztika BA: bolgár, horvát, szerb és szlovén szakirányai
  • romanisztika és az újlatin nyelvek és kultúrák BA román szakiránya
  • keleti nyelvek és kultúrák BA újgörög és török szakirányai
 • Társadalomtudomány
  • nemzetközi tanulmányok BA
  • politikatudományok BA
 • Gazdaságtudomány 
  • alkalmazott közgazdaságtan BA
  • nemzetközi gazdálkodás BA

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben korábbi tanulmányaid alapján van 50 kredited*  a történelem, gazdaság- és társadalomismeret, nemzetközi tanulmányok, politikatudomány, szlavisztika, újlatin nyelvek és kultúrák, keleti nyelvek és kultúrák diszciplínák délkelet-európai vonatkozású ismeretanyagából, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • a bölcsészettudomány képzési terület további alapképzési szakjai
 • a társadalomtudomány képzési terület további alapképzési szakjai
 • a gazdaságtudományok képzési terület további alapképzési szakjai
 • az államtudományi képzési terület alapképzési szakjai 
 • a jogi képzési terület osztatlan jogász szakja

A fenti szakokon kívül minden alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét. 

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 30 kredittel rendelkezel a kért 50-ből, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket. 

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Korábbit év felvételi ponthatára: 85

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A KÉPZÉS RÉSZLETEI

A képzést elvégző hallgatók megismerik a balkáni és a tágabb délkelet-európai régió történetét, mai helyzetét és Magyarországgal való kapcsolatrendszerét, ezért képesek a térséggel kapcsolatos önálló kutató- és oktatómunka megkezdésére. Gyakorlatias szakértői ismereteket szereznek, amelyek birtokában képesek elhelyezkedni a köz- és a versenyszférában, megállva helyüket a régióval kapcsolatos jól hasznosítható tudásuknak köszönhetően. 

A szak szorgalmazza, hogy hallgatói az ún. világnyelvek (elsősorban az angol) mellett megismerkedjenek a térség nyelveivel, és közülük legalább kettőn kommunikálni tudjanak. A program arra is törekszik, hogy a hallgatók eltölthessenek egy szemesztert a térség valamelyik egyetemén, illetve olyan külföldi egyetemen, amelynek oktatási programjában szerepel Délkelet-Európa, valamint hogy szakmai tapasztalatra tegyenek szert a térséggel foglalkozó intézményeknél (4-8 hetes szakmai gyakorlat a külügyminisztériumban, kutatóintézetekben, délkelet-európai magyar kulturális központokban, kisebbségi önkormányzatoknál), így a térséggel kapcsolatos tanulmányaikat bővíthetik, kiegészíthetik.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles Balkán-tanulmányok szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

 • történelem (a Balkán története, kultúrája, vallási és civilizációs tradíciói): 18-32 kredit
 • politikatudomány (országismeret, a régió politikai rendszerei és államközi kapcsolatai, interetnikus, szociális és gazdasági viszonyai): 18-32 kredit
 • nemzetközi tanulmányok (a térség a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, magyar-balkáni kapcsolatok): 18-32 kredit
 • nyelvismeret (legalább két élő délkelet-európai nyelv alapfokú elsajátítása): legfeljebb 25 kredit

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást, az okleveles Balkán-tanulmányok szakos bölcsész ugyanakkor legalább két idegen nyelven  (albán / boszniai / macedón / montenegrói / szerb / török / az Európai Unió hivatalos nyelvei: bolgár / horvát / román / szlovén /újgörög) hatékonyan kommunikál írásban és szóban – az adott nyelveket elsajátította a szakterületéhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


TOVÁBBLÉPÉSI ÉS KARRIERLEHETŐSÉGEK

A megszerzett térségspecifikus ismeretek és széleskörű szakmai kompetenciák birtokában a végzettek képesek lesznek a délkelet-európai régióhoz kapcsolódó külügyi, politikai elemzői, kutatói, felsőoktatási, képviseleti, kultúrák közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben.


Kutatási lehetőségek

A szakot elvégzettek előtt nyitva áll a kutatói pálya is, mert a megszerzett mesterdiploma jó alapokat biztosít a történettudományi, politikatudományi, és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó doktori iskolai tanulmányokhoz.


Borítókép: Online Világatlasz