Balkán-tanulmányok MA

Balkán-tanulmányok MA
A Balkán-tanulmányok mesterképzési szakot a Történeti Intézet gondozza, együttműködve a délkelet-európai nyelveket és kultúrákat oktató filológiai tanszékekkel. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik ismerik a térség sajátosságait, képesek arra, hogy az eltérések és hasonlóságok okait kutassák, megértsék és megértessék, s akik képesek a térségre vonatkozó ismereteket közvetíteni és a gyakorlatban is alkalmazni. A szak lehetőséget ad a nyelvtanulásra, s a diploma birtokában a térség szakértőjeként jó elhelyezkedési lehetőségeket kínál a felsőoktatásban, kutatóintézetekben, médiában, a köz- és versenyszférában egyaránt.

A képzés weboldala
A Történeti Intézet weboldala
A Történeti Intézet Facebook oldala
A Történeti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A KÉPZÉSRŐL RÖVIDEN

Az ELTE Balkán-tanulmányok mesterszakja neked való, ha rendelkezel a térség iránti érdeklődéssel, elkötelezettséggel, alapismeretekkel, ha érdekel a délkelet-európai régió története, aktuális helyzete, kulturális és társadalmi sokszínűsége, s ha rendszerezett, átfogó és a részletekre is kiterjedő tudást szeretnél a balkanisztika általános és specifikus tartalmáról, diszciplináris sajátosságairól és határairól, legfontosabb fejlődési irányairól, a szakterület és a rokon diszciplínák kapcsolódásairól.

Tantárgyízelítő

 • a Balkán története
 • a térség politikai rendszerei
 • Magyarország és a Balkán
 • kultúra, vallás, civilizációs tradíciók
 • országismeret
 • kortárs kultúra

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található

Ők is itt végeztek

A szak a 2017/18-as tanévben indult, eddig nyolcan szereztek rajta diplomát, s a többségük a régióval kapcsolatos szakterületen dolgozik, vagy folytat doktori tanulmányokat (külügyminisztérium, kutatóintézetek, ELTE TDI).

Érdekesség a szakról

A szak hallgatói különböző tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt, 2021. augusztusában például Boszniába látogattak.


FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Balkán-tanulmányok mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • Bölcsészettudomány
  • történelem BA
  • szlavisztika BA: bolgár, horvát, szerb és szlovén szakirányai
  • romanisztika és az újlatin nyelvek és kultúrák BA román szakiránya
  • keleti nyelvek és kultúrák BA újgörög és török szakirányai
 • Társadalomtudomány
  • nemzetközi tanulmányok BA
  • politikatudományok BA
 • Gazdaságtudomány 
  • alkalmazott közgazdaságtan BA
  • nemzetközi gazdálkodás BA

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben korábbi tanulmányaid alapján van 50 kredited*  a történelem, gazdaság- és társadalomismeret, nemzetközi tanulmányok, politikatudomány, szlavisztika, újlatin nyelvek és kultúrák, keleti nyelvek és kultúrák diszciplínák délkelet-európai vonatkozású ismeretanyagából, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • a bölcsészettudomány képzési terület további alapképzési szakjai
 • a társadalomtudomány képzési terület további alapképzési szakjai
 • a gazdaságtudományok képzési terület további alapképzési szakjai
 • az államtudományi képzési terület alapképzési szakjai 
 • a jogi képzési terület osztatlan jogász szakja

A fenti szakokon kívül minden alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét. 

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 30 kredittel rendelkezel a kért 50-ből, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket. 

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Korábbit év felvételi ponthatára: 85 (2019)

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A KÉPZÉS RÉSZLETEI

A képzést elvégző hallgatók megismerik a balkáni és a tágabb délkelet-európai régió történetét, mai helyzetét és Magyarországgal való kapcsolatrendszerét, ezért képesek a térséggel kapcsolatos önálló kutató- és oktatómunka megkezdésére. Gyakorlatias szakértői ismereteket szereznek, amelyek birtokában képesek elhelyezkedni a köz- és a versenyszférában, megállva helyüket a régióval kapcsolatos jól hasznosítható tudásuknak köszönhetően. 

A szak szorgalmazza, hogy hallgatói az ún. világnyelvek (elsősorban az angol) mellett megismerkedjenek a térség nyelveivel, és közülük legalább kettőn kommunikálni tudjanak. A program arra is törekszik, hogy a hallgatók eltölthessenek egy szemesztert a térség valamelyik egyetemén, illetve olyan külföldi egyetemen, amelynek oktatási programjában szerepel Délkelet-Európa, valamint hogy szakmai tapasztalatra tegyenek szert a térséggel foglalkozó intézményeknél (4-8 hetes szakmai gyakorlat a külügyminisztériumban, kutatóintézetekben, délkelet-európai magyar kulturális központokban, kisebbségi önkormányzatoknál), így a térséggel kapcsolatos tanulmányaikat bővíthetik, kiegészíthetik.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles Balkán-tanulmányok szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

 • történelem (a Balkán története, kultúrája, vallási és civilizációs tradíciói): 18-32 kredit
 • politikatudomány (országismeret, a régió politikai rendszerei és államközi kapcsolatai, interetnikus, szociális és gazdasági viszonyai): 18-32 kredit
 • nemzetközi tanulmányok (a térség a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, magyar-balkáni kapcsolatok): 18-32 kredit
 • nyelvismeret (legalább két élő délkelet-európai nyelv alapfokú elsajátítása): legfeljebb 25 kredit

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél, vagy egy további, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő nyelvből szerzett államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


TOVÁBBLÉPÉSI ÉS KARRIERLEHETŐSÉGEK

A megszerzett térségspecifikus ismeretek és széleskörű szakmai kompetenciák birtokában a végzettek képesek lesznek a délkelet-európai régióhoz kapcsolódó külügyi, politikai elemzői, kutatói, felsőoktatási, képviseleti, kultúrák közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben.


Kutatási lehetőségek

A szakot elvégzettek előtt nyitva áll a kutatói pálya is, mert a megszerzett mesterdiploma jó alapokat biztosít a történettudományi, politikatudományi, és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó doktori iskolai tanulmányokhoz.


Borítókép: Online Világatlasz