Asszíriológia MA

Asszíriológia MA
Az Ókortudományi Intézet által gondozott asszíriológia mesterképzési szak az ókori Közel-Kelet nyelveiről, írásrendszereiről, történetéről, kultúrájáról átfogó és alapos ismeretekkel rendelkező szakembereket képez.

Az Ókortudományi Intézet weboldala
Az Ókortudományi Intézet Facebook oldala
Az Ókortudományi Intézeti Képviselet Facebook oldala
Az Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Asszíriológia mesterszak neked való, ha évezredek után te szeretnél elsőként egy agyagtáblára írt szöveget elolvasni, melyet ékírással, a világ legrégibb írásrendszerével jegyeztek le. Neked való a szak, ha szeretnél régészeti expedició tagja lenni az ókori Mezopotámia területén. Válaszd a szakot, ha érdekel az ókori történelem rekonstrukciója eredeti források alapján, vagy ha szeretnél részese lenni egy ókori nyelv, a sumer megfejtésének. Akkor érdemes jelentkezned a szakra, ha már tanultad az akkád és sumer nyelvet, képes vagy ékírásos szövegek olvasására és jól ismered az ókori Mezopotámia történetét és kultúráját.

Tantárgyízelítő

  • akkád és sumer szövegolvasás

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Érdekesség a szakról

Az ékírásos szövegek túlnyomó része napon szárított vagy égetett agyagtáblákra íródott, melyek évezredekig képesek megőrizni a rájuk lejegyzett szövegeket. Az asszíriológia tárgyát jelentő szövegek korpusza ezért napjainkban is dinamikusan növekszik; némi túlzással azt mondhatjuk, hogy óránként kerülnek elő ékírásos szövegek.


Felvételi információk

Asszíriológia mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

  • ókor nyelvek és kultúrák alapképzési szak asszíriológia szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben a korábbi tanulmányok alapján van minimálisan 50 kredited* az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak asszíriológia szakirányának ismeretköreiből, akkor a fenti szakon kívülminden alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét. 

A hallgató előtanulmányainak áttekintése alapján, azok kiegészítése céljából a Bizottság legfeljebb 20 további kredit 1 éven belül történő megszerzését írhatja elő.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Korábbiév felvételi ponthatára: 73 (2021)

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév


A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A szakot elvégző hallgatók az asszíriológia általános ismeretanyagából megszerzett nyelvi, történelmi, régészeti, irodalmi, vallástörténeti és kultúrtörténeti ismereteik birtokában képesek szakmájuk művelésére (könyvtárakban, múzeumokban kutatói állások betöltésére), önálló kutatómunkára, tudományos ismeretterjesztésre (pl. könyvkiadóknál, felnőttképzési fórumokon). Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles asszíriológia szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

  • nyelvi ismeretek [leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, akkád és sumer szövegolvasás]: 20-30 kredit
  • történeti, kultúrtörténeti ismeretek (Mezopotámia vallástörténete, régészete, művészettörténete, kultúrtörténete, Mezopotámia irodalomtörténete): 10-20 kredit
  • specifikus asszíriológiai tanulmányok (az ókori Mezopotámia történetének írott forrásai (az írott források elemzésének kérdései), az ókori Mezopotámia tárgyi emlékei (régészeti és művészettörténeti problémák), az ókor Mezopotámia irodalma (különös tekintettel a kortárs irodalomtudomány alkalmazására), az ókori Közel-Kelet hadtörténete, az ókori Mezopotámia nyelveinek nyelvészeti kutatása (akkád nyelvtörténet, összehasonlító sémi nyelvészet, sumer nyelvtani problémák), írástörténet, az ékírásos szövegek filológiai problémái (paleográfia, szövegkritika és -kiadás): 35-45 kredit
  •  választás szerinti szakmai ismeretek (sémi nyelvészet, további sémi nyelvek tanulmányozása, paleográfia, összehasonlító vallástörténet, régészet, művészettörténet, történeti szemináriumok): 5-15 kredit

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga angol/német/francia/olasz/orosz/spanyol nyelvből vagy egy további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. További követelmény a „Kritériumvizsga ógörög nyelvből” tanegység teljesítése az abszolutórium megszerzéséhez.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakot elvégző hallgatók elsősorban a kulturális szférában, például könyvtárakban, múzeumokban, könyvkiadóknál vagy a médiában, vagy idegenforgalmi-turisztikai területen helyezkedhetnek el.

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, múzeumok, költségvetési intézmények, egyetemek

Jellemző munkakörök: kutató, régész, nyelvész, történész, oktató, tudományos munkatárs, idegenvezető