Arabisztika MA

Arabisztika MA

Az Arabisztika mesterképzési szakot az Orientalisztikai Intézet gondozza. A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel az arabnyelv-tudás, illetve -tanítás; az arab kultúra, az iszlám vallás, a modern arab világpolitika és társadalom, a Közel-Kelet története, az arab–iszlám kultúrával való tudományos szintű foglalkozás.

Az Orientalisztikai Intézet elérhetőségei
A Sémi Filológiai és Arab Tanszék weboldala

A képzésről röviden

Az ELTE Arabisztika mesterszakja neked való, ha szeretnéd megismerni az arab országok történetét és mai helyzetét; az iszlám történetét és politikai és kulturális aktualitásait. Magas fokon motivált és elkötelezett vagy az iszlám-arab műveltség és kultúra iránt.

Tantárgyízelítő:

 • modern arab irodalom
 • az iszlám
 • az arabisztika magyar vonatkozásai
 • szúfik és fundamentalisták

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek:

 • Al Ghaoui Hesna külpolitikai újságíró, riporter, a Magyar Televízió volt munkatársa
 • Berzsák Rozália fordító, tolmács, kereskedelmi szakember, a Ganz Egypt munkatársa
 • Chrudinák Alajos külpolitikai újságíró, televíziós szakember
 • Dobos Károly orientalista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Arab Tanszékének oktatója
 • Elter István orientalista, diplomata, tolmács-fordító, Magyarország volt katari nagykövete, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda volt vezérigazgató-helyettese
 • Fodor Barnabás diplomata, Magyarország katari nagykövete
 • Kristó-Nagy István orientalista, a University of Exeter oktatója
 • Major Balázs régész, orientalista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK dékánhelyettese és Régészeti Intézetének vezetője
 • Maróth Miklós orientalista, klasszika-filológus, az ELKH elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökhelyettese, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK alapító dékánja
 • Mestyán Ádám orientalista, történész, a Duke University oktatója
 • Mihályi Géza diplomata, külpolitikai szakértő, Magyarország libanoni nagykövete
 • N. Rózsa Erzsébet orientalista, külpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója
 • Páll Zoltán orientalista, antropológus, az Österreichische Akademie der Wissenschaften kutatója
 • Sayfo Omar újságíró, külpolitikai szakértő, orientalista
 • Soós István Gyula diplomata, Magyarország kuvaiti nagykövete
 • Szilágyi Krisztina orientalista, Cambridge University kutatója
 • Szvétek-Palla Attila a kairói Balassi Intézet igazgatója, a kairói magyar nagykövetség kulturális tanácsosa
 • Tüske László orientalista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Arab Tanszékének tanszékvezetője, a kairói magyar nagykövetség volt kulturális tanácsosa, az Országos Széchényi Könyvtár volt főigazgatója


Felvételi információk

Arabisztika mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arab szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a keleti nyelvek és kultúrák alapszak arabisztika szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai

Amennyiben van egy középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsgád arab nyelvből vagy azzal egyenértékű arab nyelvtudásod, valamint 20 kredited a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arabisztika szakirányának irodalomtudományi, történelemtudományi, valamint vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből, akkor a fenti szakokon túl bármilyen alap- és  mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 35 kredittel rendelkezel a kért 50-ből, illetve vagy pedig csak középfokú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű arab nyelvtudással rendelkezel és nincs semmilyen kredited, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket. 

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Korábbi év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók megismerik a klasszikus és modern arab nyelv, a közel-keleti és észak-afrikai iszlám-arab világ történelmét és műveltségét. Az arabisztika területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az államigazgatásban és a kulturális élet számos területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles arabisztika szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • nyelvi és nyelvészeti ismeretek: 20-24 kredit
 • irodalomtudomány: 6-10 kredit
 • történelem, az arab-iszlám kultúra: 6-14 kredit
 • A képző intézmény által ajánlott specializáció az irodalom-, nyelv-, vallás- és történettudomány, az antropológia területén; valamint további arab nyelvi tanulmányok és egyéb, a bölcsészettudomány területén személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeretek. A választható ismeretek kreditaránya: 50 kredit

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia vagy orosz nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja arab nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Az arabisztika mesterszakos bölcsész minden olyan területen hasznosíthatja képzettségét, ahol a következő ismeretekre van szükség: arabnyelv-tudás, illetve -tanítás; az arab kultúra ismerete, az iszlám vallás ismerete, a modern arab világ politikai és társadalmi ismerete, a Közel-Kelet történetének ismerete, az arab–iszlám kultúrával való tudományos szintű foglalkozás.

A szóba jöhető piaci igények: oktatás; újságírás; külügyi szolgálat, illetve nemzetközi kapcsolatok; nemzetközi segélyszervezetek munkája; menekültügy; külgazdaság; arab nyelvű fordítás és tolmácsolás; könyvkiadás és tudományos ismeretterjesztés; idegenvezetés.

Jellemző munkahelyek: Külügyminisztérium, nemzetbiztonsági szolgálat, nagykövetségek, segélyszervezetek, emberi jogi szervezetek, nemzetközi kereskedelmi cégek, nyelviskolák, fordítóirodák, könyvtárak, múzeumok, kutatóintézetek, egyetemek, könyvkiadók, média

Jellemző munkakörök: diplomata, külkereskedelmi szakember, nemzetbiztonsági szakember, hírelemző, újságíró, televíziós újságíró, nyelvtanár, fordító, tolmács, idegenvezető, tudományos kutató