Angol nyelvoktató MA

Angol nyelvoktató MA
Az Angol nyelvoktató mesterképzés szakot az Angol-Amerikai Intézeten belül az Angol Nyelvpedagógia Tanszék gondozza. A képzés felkészít a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Az Angol-Amerikai Intézet weboldala
Az Amerikanisztika Tanszék weboldala
Az Angol-Amerikai Intézet Facebook oldala
Az Angol-Amerikai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE angol nyelvoktató mesterszakja azoknak való, akik már ismerik az angol nyelvű népek kultúráinak legfontosabb jellemzőit, és a kultúra, mint élet- és viselkedésforma kapcsolatát a nyelvvel; a nyelvtanulás és a nyelvtanítás elterjedt módszertani megközelítéseit; a különböző technikákat az olvasás-, írás-, beszéd- és hallottszöveg-értési készség, illetve az interakció és a közvetítőkészség fejlesztésére.

A 60 kredites, két féléves mesterképzés, főként az angol nyelvtanítás módszertanára fókuszál. További érintett területek az interkulturális tanulmányok, az értékelés, tanári kommunikáció, illetve a osztálytermi ismeretek. A képzés második félévében a hallgató egy 50 órás, mentor által felügyelt tanítási gyakorlaton vesz részt egy nyelviskolában.

Tantárgyízelítő:

 • Az angol nyelvtanítás módszertana
 • Nyelvfejlesztés nyelvoktatóknak
 • Interkulturális készségek fejlesztése
 • A nyelvtudás mérése, értékelése

A felvehető tárgyak részletes listája ITT található.


Felvételi információk

Angol nyelvoktató mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz,
ha angol nyelvből van egy felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgád vagy azzal egyenértékű okleveled:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával

 • a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai
 • a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben a korábbi tanulmányok alapján van minimálisan 50 kredited* bölcsészettudományi, neveléstudományi ismeretkörökből, akkor bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomával is
érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára:

 • Állami ösztöndíjas: 71
 • Önköltséges: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzés célja az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógiai, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles angol nyelvoktató bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 2 félév

Helyszín: Budapest

Főbb tanulmányi területek:

 • a meglévő nyelvi ismeretek és készségek fejlesztése (bevezetés a nyelvpedagógiába, alkalmazott nyelvészet, szakmódszertan, az osztálytermi nyelvhasználat fejlesztése, nyelvi vizsga): 8-14 kredit
 • a nyelvoktatói munkához szükséges alapismeretek és készségek fejlesztése (szakmódszertan, osztálytermi megfigyelés, tanítási gyakorlat, tanítási gyakorlatot kísérő szeminárium, angol leíró nyelvészet, az angol nyelvű szakmai íráskészség fejlesztése): 24-32 kredit
 • a speciális ismeretek és készségek fejlesztése (a nyelvtudás mérése, értékelése, tanulói különbségek, a kulturális ismeretek tanítása, az információs és kommunikációs technológiák használata, tananyagfejlesztés): 6-16 kredit

Nyelvi kimenet

A képzés angol nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele angol nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, külföldi hallgatók estében az ezzel egyenértékű nyelvtudás igazolása.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A végzettek a képzés után az angol nyelv oktatóiként nyelviskolákban, illetve nyelviskolai vezetői, középvezetői állásokban helyezkedhetnek el.

Kutatási lehetőségek: A szakon végzettek jelentkezhetnek a Nyelvpedagógia és Angol Alkalmazott Nyelvészet Doktori Programba, mely a kutatóvá válás első lépése.