Anglisztika MA

Anglisztika MA
Az Anglisztika mesterképzés szakot az Angol-Amerikai Intézet gondozza. A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, érdeklődnek az angol nyelv iránt – azt már magas szinten ismerik, aktívan használják –, és szeretnének elmélyedni az angol nyelvű országok, közöttük Nagy-Britannia, Írország és Kanada kultúrájában.

Az Angol-Amerikai Intézet weboldala
Az Anglisztika Tanszék weboldala
Az Angol-Amerikai Intézet Facebook oldala
Az Anglisztika Tanszék Facebook oldala
Az Angol-Amerikai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Napjaink nemzetközi érintkezésének legfontosabb nyelve, „lingua franca”-ja az angol, ezért nagy szükség van olyan szakemberekre, akik nemcsak magát a nyelvet ismerik magas szinten, hanem azt a társadalmat, civilizációt és kultúrát is, amely ennek a nyelvnek első számú közege.

Az ELTE Anglisztika mesterszakja neked való, ha szeretnél az „írástudók” szellemiségével és felkészültségével rendelkezve otthonosan mozogni az angol nyelv, az angolszász magas- és populáris kultúra, történelem és politika világában, s ha részleteiben szeretnéd átlátni az anglisztika elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit.  Érted és átlátod az irodalmi, filozófiai, politikai, történeti-történelmi, elméleti és alkalmazott nyelvészeti szövegek és kulturális jelenségek (film, média stb.) vizsgálatának eljárásait, az értelmezés változó kontextusait.  Alaposan és átfogóan ismered az anglisztikára jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos, közéleti és népszerűsítő műfajokat és azok kontextusait.

Tantárgyízelítő:

 • Fejezetek a brit irodalom- és kultúrtörténetből
 • Angol nyelvi változatok és az angol nyelv története
 • Modern dráma - alapvetések és perspektívák
 • Az angol fonológia fő témakörei - alapvetések és perspektívák
 • Középangol szövegolvasás - elmélet és elemzés
 • Ausztrál, ír, skót, kanadai irodalom és kultúra

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek

Az ELTE BTK anglisztika szakán végzett többek között Bombera Krisztina újságíró, Dragomán György író, Ferencz Győző költő, a Széchényi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke, Nádasdy Ádám költő, író, műfordító, Ónodi Eszter színész, Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő, műfordító, Szabó T. Anna költő, műfordító, Varró Dániel költő, műfordító.


Felvételi információk

Anglisztika mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz,
ha angol nyelvből van egy felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgád vagy azzal egyenértékű okleveled:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • anglisztika BA

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben a korábbi tanulmányok alapján van 50 kredited* anglisztikai ismeretkörökből, bármilyen alap- és mesterszakos diplomával  jelentkezhetsz.

FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 38 kredittel rendelkezel a kért 50-ből, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók magas szinten, tudományos igénnyel ismerik az amerikai angol nyelvet és az Egyesült Államok kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, az amerikai jelen és múlt valamennyi lényeges vonatkozását.

A végezettek ismereteik révén alkalmasak az önálló kutatásra, önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére. Szaktudásukat a médiában, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az üzleti életben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális életben alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles anglisztika szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • az angol nyelv társadalmi és kulturális kontextusban; a modern brit társadalom és annak történelmi gyökerei; nyelv-, irodalom- és kultúratudományi alapfogalmak és elméleti hátterük; kutatásmódszertan; az angol értekező stílus és formátum: 10-20 kredit
 • angol alkalmazott nyelvészet, angol elméleti nyelvészet, angol irodalom, angol kultúra és társadalom, angol nyelvű irodalmak és kultúrák (ír, skót, kanadai, ausztrál stb.) specializációkhoz tartozó ismeretek; a választott specializációhoz kapcsolódó angol nyelvészeti, irodalomtudományi és kultúraelméleti irányzatok; az angol nyelv, irodalom és kultúra specializációtól függő történeti aspektusai: 70-80 kredit

Specializációk:

 • angol alkalmazott nyelvészet
 • angol elméleti nyelvészet
 • angol irodalom
 • angol kultúra és társadalom
 • posztkoloniális irodalmak és kultúrák

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez egy – az angolon kívüli – idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A képzés angol nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél angol nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Nagy szükséglet mutatkozik anglisztika mesterszakot végzett szakemberekre az üzleti életben, a médiában, a könyv- és folyóirat-kiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, a pályázati irodákban, az önkormányzati hivatalokban és a tágabb értelemben vett kulturális életben.

Ezzel az MA fokozatú anglisták közvetve vagy közvetlenül elősegíthetik Magyarország nemzetközi kapcsolatainak további erősödését. Mivel a képzés munkanyelve az angol, a mesterképzés különösen nyitott az EU és az azon kívüli világ felsőoktatására.

Jellemző munkahelyek: külkereskedelmi cégek, multinacionális cégek, kulturális intézmények, könyvkiadás, közoktatás, minisztériumok, külkapcsolatokért felelős szervek, pályázati irodák, nemzetközi ügynökségek, média

Jellemző munkakörök: fordító, tolmács, HR munkakörök, kiadói szerkesztő, nemzetközi kapcsolattartó, lektor

Kutatási lehetőségek

Az anglisztika mesterképzés keretében oktatott modulok (tantárgyak), különösen a szakiránymodulok, mind témájukban, mind módszerükben lehetőséget biztosítanak az önálló, elmélyült tudományos kutatásra, és ezáltal felkészítik a legjobb hallgatókat a PhD-tanulmányokra a hazánkban több egyetemen akkreditált nyelv- és irodalomtudományi doktori iskolákban vagy külföldi egyetemeken végzett, a világ számos régióját felölelő különböző kultúrtörténeti kutatásokra.