Amerikanisztika MA

Amerikanisztika MA

Az Amerikanisztika mesterképzés szak az Angol-Amerikai Intézetben működik. A mesterképzés – amely az Egyesült Államokat összetett jelenségként értelmezi – kiváló választás az interdiszciplináris kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára. A képzés az irodalom, a kultúra, a történelem, valamint a kulturális nyelvészet területein keresztül vezeti be a hallgatókat az interdiszciplináris munka módszertanába, megismerteti őket az egyéni forrásfeldolgozás technikáival, továbbá naprakész betekintést nyújt a legújabb nemzetközi és amerikai szakirodalom, valamint kutatás irányzataiba.

Az Angol-Amerikai Intézet weboldala
Az Amerikanisztika Tanszék weboldala
Az Angol-Amerikai Intézet Facebook oldala
Az Angol-Amerikai Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Amerikanisztika mesterszakja ideális választás számodra, ha magas szintű angol tudással rendelkezel, és jártasságot kívánsz szerezni az USA kultúrájában, irodalmában, történelmében és nyelvében.

Olyan multidiszciplináris képzés vár rád, amelynek során rendszeres, magas szintű és a legújabb tudományos eredményeket tükröző ismeretekre tehetsz szert az amerikanisztika nagy témáiról éppúgy, mint az amerikai irodalom világhódításának okairól, az amerikai populáris kultúra világméretű exportjának okairól és folyamatairól, az amerikai nyelv kulturális meghatározottságáról, valamint az amerikai történelem legfontosabb kérdéseiről, beleértve az USA globális szerepének vizsgálatát, vagy az Egyesült Államok–Közép-Európa kapcsolatok történetét.

A szakot elvégzők egy Magyarországon igen ritka – és ezért nagy piaci értékű – készség-együttes birtokába kerülnek. Amellett, hogy széleskörű téjékozottsággal rendelkező Amerika-szakértőként kerülnek ki a képzésből, egyúttal a kritikai olvasás és a kritikai írás színvonalas művelőivé is válnak, olyan szakembrekké, akik igényes szövegalkotásra képesek, színvonalas üzleti, politikai és tudományos angol szövegeket tudnak fogalmazni, és ezáltal a hazai és nemzetközi szakmai környezetben egyaránt versenyképesek.

Tantárgyízelítő:

 • Az amerikanisztika elmélete és gyakorlata
 • Amerikai irodalmi kánonok
 • Amerikai irodalomkritika és irodalomelmélet
 • Amerikai vizuális kultúra
 • Amerikai populáris kultúra
 • Az amerikai társadalom története
 • Média és kommunikáció az USA-ban
 • Az amerikai történelem a bevándorlástól a multikulturalitásig
 • Az Egyesült Államok történelmének nagy kérdései
 • Transzatlanti és Amerika-közi kapcsolatok
 • Diplomáciatörténet és kulturális diplomácia

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található

Érdekesség a szakról:

American Studies Guest Speaker Series – A tanszék rendszeresen szervez vendégelőadásokat a szakterület hazai és nemzetközi művelőinek közreműködésével.

Fulbright ösztöndíjas vendégtanárok – A tanszék munkájában szinte minden tanévben részt vesz az amerikai Fulbright-program keretében nálunk tartózkodó vendégoktató, aki speciális kurzusaival gazdagítja kínálatunkat.

EASPOP (English and American Studies Popular Culture Research Group) – Ez a hallgatói kutatási fórum az amerikai populáris kultúra témaköreiben szolgálja a szakmai gondolatcserét.

2022 tavaszán a következő kutatócsoportok indulnak az Amerikanisztika Tanszéken:

 • Kulturális Nyelvészet Kutatócsoport (Cultural Linguistics Research Group)
 • Angol Műfordítói Kutatócsoport (English Literary Translation Research Group)
 • Etnikai és Migrációs Kutatócsoport (Ethnic and Migration Studies Research Group)


Felvételi információk

Amerikanisztika mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz,
ha angol nyelvből van egy felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgád vagy azzal egyenértékű okleveled:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • anglisztika BA

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* az anglisztika és az amerikanisztika ismeretköreiből, amelyekből az amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és kultúra ismerete együttesen legalább 30 kredit értékű, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • magyar BA
 • germanisztika BA  
 • romanisztika BA
 • újlatin nyelvek és kultúrák BA
 • történelem BA
 • szabad bölcsészet BA

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel.

FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 38 kredittel rendelkezel a kért 50-ből, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket. 

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 60

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók magas szinten, tudományos igénnyel ismerik az amerikai angol nyelvet és az Egyesült Államok kultúráját, irodalmát, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, az amerikai jelen és múlt valamennyi lényeges vonatkozását.

Ismereteik révén alkalmasak az önálló kutatásra, önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére. Szaktudásukat a médiában, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az üzleti életben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális életben alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles amerikanisztika szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

 • az észak-amerikai irodalom, kultúra, történelem és kutatásmódszertani alapismeretek legalább 10-25 kredit
 • amerikanisztikai szakmai ismeretek (az amerikanisztika mint tudományág, nemzetközi irányzatai és módszerei; az amerikanisztika társadalomtudományi komponensei; észak-amerikai irodalomtörténet és irodalomelmélet; észak-amerikai kultúrtörténet és kultúraelmélet; észak-amerikai politika- és társadalomtörténet; észak-amerikai politikai rendszerek; nyelvtudomány) 15-30 kredit
 • választás szerinti szakmai modul (etnikai és multikulturális ismeretek, észak-amerikai irodalom és irodalomtudomány, észak-amerikai kultúra és média, észak-amerikai történelem és politika, kanadisztika, Észak-Amerika és Latin-Amerika történelmi és kulturális kapcsolatai, amerikai angol nyelv és nyelvészet, összehasonlító tanulmányok, specializációkhoz tartozó ismeretek) 45-60 kredit

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjének megfelelő angol nyelvtudás megszerzését igazolja. 

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési karrierlehetőségek

Az amerikanisztika mesterszak számos munkaterületre készít fel az egyetemi és főiskolai oktatói tevékenységtől a tudományos kutatáson át a kulturális diplomáciáig, a szak- és műfordítástól az angol nyelvű szerkesztésig.

Amerikanisztika szakos végzettek dolgoznak többek között hazai és külföldi egyetemeken, főiskolákon és kutatóintézetekben, külképviseleteken, kormányzati szerveknél, nonprofit szervezeteknél, fordítóirodákban, szerkesztőségekben, valamint a médiában. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Kutatási lehetőségek

TDK műhely: a tanszéknek saját Tudományos Diákköre van, ahol műhelymunka és házi konferenciák keretében a hallgatók saját kutatási projektjeiket oszthaják meg hallgatótársaikkal és oktatóikkal.

OTDK: a hallgatók saját kutatási projektjeikkel a házi TDK-t követően a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián versenyezhetnek. A sikeres részvétel érdekében próba előadásokat tartunk számukra.

EASPOP (English and American Studies Popular Culture Research Group): kutatócsoport, amely az angolszász populáris kultúra interdiszciplináris kutatásával foglalkozik.

Amerikanisztika Doktori Program: az Irodalomtudományi Doktori Iskola keretein belül működő doktori programunk az irodalom és a kultúra támaköreiben várja a tudományos pályát választó hallgatókat.

2022 tavaszán a következő kutatócsoportok indulnak az Amerikanisztika Tanszéken:

 • Kulturális Nyelvészet Kutatócsoport (Cultural Linguistics Research Group)
 • Angol Műfordítói Kutatócsoport (English Literary Translation Research Group)
 • Etnikai és Migrációs Kutatócsoport (Ethnic and Migration Studies Research Group)