HELP Pszichológiai tanácsadás

HELP Pszichológiai tanácsadás

HELP Pszichológiai tanácsadás
Nehezen megy az átállás távoktatásra? Sokasodnak a feladatok, és szorítják a határidők? Az időmenedzsmenttel adódnak gondjai? Lelki problémák gyötrik? Nincs kivel megosztani? 
Ha tanulással kapcsolatos lelki nehézségekkel küzd, akkor keresse fel bátran HELP-pszichológus munkatársunkat! Bejelentkezés: sifter.eva@btk.elte.hu

Induló csoportok

Akik már nem leszünk sosem?? – vagy… – Csoport a képzésük folytatásában elbizonytalanodóknak

„Nem a helyemen vagyok...” „Mit keresek én itt?” „Oké, ezt még befejezem, de hogyan tovább?” „Mit fogok én ezzel kezdeni?!”  „Nem ezt akartam, nem erre számítottam...”

Valószínűleg kevés olyan hallgató van, akinek teljesen ismeretlenek ezek az érzések.Várom a jelentkezésed, ha szeretnél csoportban beszélgetni ezekről a kérdésekről, újratervezni kapcsolódásod a választott képzéshez, pályához, miközben jobban megismered önmagad.

Képzeletben ismeretlen belső szigeteinkre kalandozunk és lehetséges világokat tervezünk magunknak kipróbálásra. Beszélgetünk, írunk, rajzolunk, játszunk, miközben alakul a közös tablókép arról, akik már nem leszünk sosem, és arról, hogy kik szeretnénk lenni valójában.

A jelentkezéseket a sifter.eva@btk.elte.hu címre várom.

A csoport tervezett időpontja: március 9-i kezdés mellett szerdánként 15.00 és 16.30 között, 6 alkalommal, heti rendszerességgel zajlik.
Jelentkezési határidő: március 4.

Álláskeresést támogató csoport

Ebben a csoportban lépésről lépésre haladunk az álláskeresés, kiválasztás, pályázatírás, interjún való viselkedés, visszajelzések fogadása, munkahelyi illeszkedés, beszokás, viselkedés, pályatervezés folyamatának megismerésében, megtervezésében; csoportban (mert néha szituációs játékokat ajánlok), mégis egyénre szabva.

Jelentkezés: sifter.eva@btk.elte.hu

A csoport tervezett időpontja: március 7-i kezdés mellett hétfőnként 15.00 és 16.30 között, 6 alkalommal, heti rendszerességgel találkoznánk.
Jelentkezési határidő: március 3.

Brainstorming – szakdolgozati témaválasztó csoport

A csoportban az Eco-i szakdolgozatírásra vonatkozó tanácsok közül leginkább azt a javaslatot vesszük majd figyelembe, hogy arról érdemes írni, ami valóban érdekel.

Játékos feladatokon keresztül ismerkedünk majd önmagunkkal, nem hasznos témát keresve, hanem olyat, amihez teljes szívvel tudunk kapcsolódni, lehetővé téve magunk számára, hogy flow élményhez jussunk. Ehhez megismerkedünk olyan kutatásokkal is, amiket a tudományos világ haszontalannak (bár érdekesnek) ítélt (IgNobel-díjas kutatások), és olyan ismeretterjesztő (’kis színes’) cikkekkel is, amik további gondolkodásra ösztönözhetnek.

Szemügyre vesszük a szakdolgozat írásához köthető halogatás ördögének szellemét a pszichológia által leírt kapunyitási pánik jelensége szemszögéből, és igyekszünk vele dűlőre jutni: a szakdolgozat írásának megkezdésével megkezdjük egy képzés és az életünk egy időszakának lezárását, nyitva egy új felé.

A jelentkezéseket a sifter.eva@btk.elte.hu címre várom.

A csoport tervezett időpontja: április 27-i kezdés mellett szerdánként, 5 alkalommal, heti rendszerességgel.
Jelentkezési határidő: április 14.

Covid-Dekameron narratív csoport

Az emberekre minden korban jellemző volt, hogy a velük zajló fontos eseményeket történetekben dolgozták fel egyéni és csoportos szinten is.

 A Dekameron kerettörténete ugyan a pestisjárványhoz kapcsolódik, történetei pedig vidám, halálfélelmet űző rövid sztorik, de ezt a szerkezetet és szorongásoldó célt a Covid-járvány idején is alkalmazni lehet arra, hogy velünk zajló nehéz események feldolgozását segítsük. Mint ahogyan a Covid kerettörténetbe ágyazott humor alkalmazásával például meg is próbálkozott Dany Boon Ezek vagyunk mi című filmjében. Bár a film esztétikai értékein lehet vitatkozni, de a filmmel szemben negatív kritikát megfogalmazó Filmtekercs blog is elismeri, hogy „A kézfertőtlenítőkön, aránytalanul nagy C-vitamin tablettákon és a maszkon túl talán az önreflexió és az önirónia volt az, ami megmentette az embert a vírus okozta összezártságban. Legtöbben a számunkra legfontosabb emberekkel kerültünk egy Sims-szimulációba, a kényszeres együttélés feszültségéből sokszor csak a humor és az önmagunkkal való szembenézés jelenthetett kiutat.”

A Covid-Dekameron narratív csoportban valami hasonlóval fogunk próbálkozni azon a módon, hogy először valós Covid történeteket gyűjtünk, aztán egyrészt átírjuk őket segítő történetekké (amiben a humor és a narratív pszichológia lesz segítségünkre), másrészt az eredeti és az átírt történeteken kis tartalomelemzést végzünk abból a célból, hogy az orvostudomány felé az alkalmazott bölcsészet eszközeivel közvetíthető legyen az, hogy milyen fontos lehet a betegek, járványhelyzetben élő emberek történeteinek figyelmes, értő, nyitott meghallgatása.

Az információfelvétel és rendszerezés ezen módjában a foglalkozásokon mi is fejlődni fogunk, ezért a jelentkezők a saját tanulásukat is segíthetik a munkában való részvétellel. Aki kedvet érez egy ilyen kalandhoz, annak várom jelentkezését a sifter.eva@btk.elte.hu címen.

A csoport tervezett időpontja: március 8-i kezdés mellett keddenként 13 és 14.30 között, 6 alkalommal, heti rendszerességgel.
Jelentkezési határidő: március 3.

Képbe írt történetek – képregény alkotó csoport

Egy-egy megfestett portrénak története van: ki készítette, kiről, milyen céllal, hogyan, hol. De a portré alanya is árulkodhat számunkra történetekről: amit mi, a kép nézői mentalizálunk, tulajdonítunk (nem éppen tiszta lappal) a látvány alapján.

Ebben a csoportban megpróbáljuk elképzelni, hogy mit gondolhat, mit érezhet a képen szereplő ember, mi lehet a története annak az érzésnek, amit az arcán tükröződni vélünk. Ezt a képzelt történetet pedig mi is képekbe írjuk, sűrítjük, gyakorolva így a lényegkiemelést és információk sokaságának kódolását könnyen áttekinthető formába, ami az egyetemi tanulmányok során is hasznos lehet.

Információk és jelentkezés: sifter.eva@btk.elte.hu

A csoport tervezett időpontja: április 25-i kezdés mellett hétfőnként 15.00 és 16.30 között, 7 alkalommal, heti rendszerességgel. Jelentkezési határidő: április 14.

Amennyiben életvezetési tanácsadást igényel, akkor forduljon az ELTE ÉT (Életvezetési Tanácsadó) pszichológusaihoz az alábbi oldalon.