Történelemtudományi Doktori Iskola

Kora újkori magyar történelem Doktori Program

A program 2005 óta a kora újkori (16–18. századi) Magyar Királysággal, a korabeli Erdéllyel és Horvátországgal kapcsolatos történeti vizsgálatokat helyezi előtérbe. Az órakínálatban is megmutatkozó szakmai érdeklődés azonban emellett kiterjed a jelzett időszak tágabb regionális kereteire is, mint pl. a hazai oszmán fennhatóságra, vagy a Habsburg Monarchia különböző téren megnyilvánuló hatásaira, esetleg a más országokhoz fűződő, bárminemű kapcsolatok történetére is. A korszakba és profilba illeszkedő, a lehető legátfogóbb értelemben vett történeti tárgyú disszertációk szakmai irányítását vállalja a program a gazdaság-, társadalom-, politika-, diplomácia-, had-, vallás-, egyház-, eszme-, művelődés- és mentalitástörténetre kiterjedően. Ez a széleskörű képzési lehetőség annak a jelentős számú – belső és külső – szakemberből álló gárdának köszönhető, amely folyamatosan vagy alkalmilag kész közreműködni az oktatásban. A program szoros együttműködési kapcsolatokat alakított ki a munka szempontjából fontos hazai kutatóhelyekkel csakúgy, miként néhány külföldivel is.  

Mint eddig, úgy a továbbiakban sem kizárólag magyar anyanyelvű posztgraduális hallgatók jelentkezését fogadja el a program. A magyarul nem tudók számára igény esetén lehetőség van francia vagy német nyelvű előadások megtartására. Az oktatók a konzultációs órákon az említett nyelvek mellett angolul és olaszul is a doktoranduszok rendelkezésére állnak.  

A program arra törekszik, hogy olyan doktoranduszokat segítsen hozzá a fokozat megszerzéséhez, akik kutatási témájuk és annak feldolgozása, valamint a korszakra vonatkozó általánosabb szakmai felkészültségük alapján erre méltónak bizonyulnak, képesek a hazai jelenségeket tágabb - regionális, vagy össz-európai – keretben értelmezni. Ezt a célt szolgálja a következő készségtantárgyak kötelezőként való előírása is: (a korszakhoz kapcsolódó) topográfiai, paleográfiai, könyvészeti és módszertani ismereteket oktató tanegységek. Elvárásaink között szerepel idegen nyelvű szaktanulmányok olvasása és feldolgozása is. 

A program széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A Bordeaux-3 (Michel de Montaigne), a Paris-1, a Paris-4 (Sorbonne) és a Strasbourg-3 (Marc Bloch) egyetemekkel közös doktori témavezetésben (ún. co-tutelle) vesznek vagy vettek részt a program oktatói. Emellett oktatói cserekapcsolat van a kolozsvári (Cluj-Napoca) Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel, de szoros munkakapcsolat van a bécsi (Universität Wien), valamint a grazi (Karl-Franz-Universität) egyetemen tanító kollégákkal is.

A program vezetője: 

Dr. Horn Ildikó DSc, intézetigazgató, egyetemi tanár 

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I. em. 121. 
Telefon: 411-6500 / 5810 
Fax: 4 855 257 
E-mail: horn.ildiko@btk.elte.hu 
Fogadóóra: e-mailen történő egyeztetés alapján

A program oktatói: 

Horn Ildikó DSc intézetigazgató, egyetemi tanár

Fazekas István PhD, tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

G. Etényi Nóra CSc, habilitált egyetemi docens

Molnár Antal PhD, habilitált egyetemi docens

A doktoranduszok évi átlagos száma: 5 fő

Tanegységlista 2016 őszéig  | Tanegységlista 2016 őszétől