Történelemtudományi Doktori Iskola

Az Oszmán Birodalom, a magyarországi török hódoltság és a Török Köztársaság története Doktori Program

A doktori képzés országos átalakításakor 1993-ban önálló turkológiai iskola jött létre, mely két alprog­ramot foglalt magába: az egyik az Oszmán Birodalommal, a másik a tágabb értelemben vett törökség nyelvészeti-filológiai kérdéseivel foglalkozott. A változtatások második lépcsőjében a magyar, az európai, sőt a világtörténelemmel való kapcsolódási pontok miatt a fenti elnevezéssel a történész doktori iskolához csatlakozás tűnt értelemszerűnek.

Az itt folyó doktori képzés célja elsősorban a szakember utánpótlás biztosítása az Oszmán Birodalom, a magyarországi török hódoltság és a Török Köztársaság történetének magas színvonalú kutatásához. Nagy hangsúlyt kap az eddig feltáratlan oszmán-török levéltári források és elbeszélő kútfők vizsgálata és értékelése. A nemzetközileg is elismert hagyományokra támaszkodó oszmanisztikai munkálatok egyetlen hivatalos képzési jogosítvánnyal rendelkező hazai központja kiemelten foglalkozik a hódoltság népesedés-, gazdaság- és közigazgatás-történetével, az oszmán birodalom politikatörténetével és hódító ideológiájával, de szakmai figyelme kiterjed az oszmán művészettörténet megismerésére is. Bár a Magyarország 16–17. századi helyzetével foglalkozó kutatások némi előnyben részesülnek, a program nem hanyagolja el a többi ide tartozó téma tanulmányozására való felkészítést sem.

A doktori program gazdag nemzetközi kapcsolathálózattal rendelkezik. Ez elsősorban az oktatói kar személyes, egyelőre nem hivatalos kapcsolatain alapszik. Gyakran kerül sor konzultációra a világ alábbi fő oszmanisztikai központjaiban dolgozó vezető szakemberekkel: İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu Ankara, Bilkent University Ankara, Universität Wien, Ludwig Maximillian Universität München, Georgetown University Washington D.C., ÉHESS Paris, University of Birmingham, University of Manchester, University of London.

A program vezetője:

Dávid Géza DSc, egyetemi tanár  
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
E-mail: davidgeza@hotmail.com

A program oktatói:

Dávid Géza DSc,  egyetemi tanár
Kovács Nándor Erik PhD, egyetemi adjunktus
Gerelyes Ibolya CSc

A doktoranduszok évi átlagos száma: 1-2 fő

Tanegységlista 2016 őszéig  | Tanegységlista 2016 őszétől