Történelemtudományi Doktori Iskola

Ókortörténet Doktori Program

A doktori program 2008 óta működik. A doktori program és a szakmai hátteret biztosító Ókortörténeti Tanszék kutatási profilját az ókori feliratok jelentik, amelyekre társadalom-, had-, gazdaság- és vallástörténeti kutatások épülnek. A társadalomtörténet problémáira azért is helyez különös súlyt az oktatói gárda, mivel annak bizonyos kérdéseit leginkább a fent említett forrásanyag segítségével lehet feldolgozni. Külön kutatási irányt jelent a görög polisoknál nagyobb szerveződések (államszövetségek és szövetségi államok) kutatása. A szakmai műhely kutatási területéhez tartozik még a görög és latin epigraphica, illetve az ókori történetírás története is.

A képzésre elsősorban olyan hallgatókat várnak, akik korábban történelmi, latin vagy ógörög tanulmányokat folytattak és akiket érdekel a görög vagy a római történelem, latinul és/vagy ógörögül forrásokat tudnak elemezni, önálló kutatásra képesek – különösen a görög és latin epigraphica, papyrológia, társadalomtörténet és historiográfia területén. 

A doktori program együttműködik több külföldi egyetemmel (Bécs, Tübingen) és folyamatosan törekszik további kapcsolatok kiépítésére is. 2019-ben már harmadik alkalommal rendezte meg az angol nyelvű Horvát-Magyar Ókortörténeti és Régészeti PhD Konferenciát. Az előadások önálló kötetekben jelentek és jelennek meg. A program hallgatói számos külföldi tanulmányúton és nemzetközi konferencián vesznek részt.

A program vezetője:

Németh György DSc, tanszékvezető egyetemi tanár
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
E-mail: nemeth.gyorgy@caesar.elte.hu

A program oktatói:

Németh György DSc, tanszékvezető egyetemi tanár
Ritoók Zsigmond MHAS, professor emeritus
Hegyi W György PhD, egyetemi adjunktus
Kató Péter, PhD, egyetemi adjunktus
Patay-Horváth András PhD, egyetemi adjunktus

Tanegységlista 2016 őszéig  | Tanegységlista 2016 őszétől