Történelemtudományi Doktori Iskola

Modernkori Magyarország Doktori Program

A doktori program 1993 óta, a Történelemtudományok Doktori Iskola megalakulásától kezdve folyamatosan működik. Vezetője 1996-tól Gergely Jenő DSc volt, 2010-től 2014-ig Erdődy Gábor DSc, 2014 Varga Zsuzsanna DSc.

A doktori program lefedi a 19–20. századi magyar történelem egészét és a határon túli magyarság történetének főbb kérdéseit. Gerincét a politikatörténet képezi: pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus, az állam (bel- és külpolitika), a közigazgatás stb. története. A program kiterjed a politikai ideológiák és eszmék tárgykörére, a kultúrtörténetre, a társadalmi szerveződések, autonómiák, érdekképviseletek működésére is. A kínálatot tovább színesíti az egyháztörténet: a Magyarországon működő keresztény egyházak, felekezetek szervezete, illetve azok társadalmi, politikai, kulturális és művelődéstörténeti szerepvállalása stb.

A program vonzereje kiterjed az egész magyar nyelvterületre; számos vidéki, illetve határon túli magyar hallgatója van. A jelentkezők nagy száma lehetővé teszi a felvettek közötti kellő szelektálást.

A programnak rendszeres kapcsolatai vannak az MTA Történettudományi Intézetével, az MTA Társadalomkutató Intézetével, a Politikatörténeti Intézettel, a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal, illetve a hazai tudományegyetemek történettudományi doktori iskoláival. Ezen intézmények szakemberei rendszeresen részt vesznek külső előadóként szakszemináriumok vezetésében, továbbá a szigorlati és védési bizottságokban. A vezető oktatóknak személyes szakmai kapcsolatai vannak az osztrák, a német, az olasz felsőoktatás hasonló tematikával foglalkozó egyetemeivel és kutatóhelyeivel.

A program vezetője: 

Dr. Varga Zsuzsanna DSc, egyetemi tanár 

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. II. em. 224. 
Telefon: 411 6500 / 5230 
E-mail: varga.zsuzsanna@btk.elte.hu 

A program oktatói: 

 • Izsák Lajos DSc, professor emeritus
 • Pritz Pál DSc, egyetemi magántanár
 • Vida István DSc, ny. egyetemi tanár
 • Dobszay Tamás CSc, habilitát egyetemi docens
 • Erdődy Gábor DSc, egyetemi tanár
 • Főglein Gizella CSc, habil. egyetemi docens
 • Pajkossy Gábor CSc, ny. egyetemi docens
 • Földes György DSc, címzetes egyetemi tanár
 • Sipos Balázs PhD, habilitált egyetemi docens
 • Szerencsés Károly CSc, egyetemi docens
 • Varga Zsuzsanna DSc, egyetemi tanár
 • Zeidler Miklós PhD, habilitált egyetemi docens

Meghívott oktatók: 

 • Adriányi Gábor c. egyetemi tanár (Bonn)
 • Balogh Margit CSc, MTA BTK TTI tudományos főmunkatárs
 • Fehér György CSc, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ny. igazgatója

A doktoranduszok évi átlagos száma: 10 fő

Tanegységlista 2016 őszéig  | Tanegységlista 2016 őszétől