Történelemtudományi Doktori Iskola

Európai etnológia Doktori Program

Egyetemi doktori fokozatot néprajzból a Györffy István által vezetett Néprajzi Tanszéken először 1935-ben ítéltek meg, Újváriné Kerékgyártó Adriennek. Ezt követően egészen 1949-ig, e fokozat megszüntetéséig folyamatosan adtak ki doktori okleveleket, melyek a nem tanári szakokon, mint a néprajz is, az egyetemi tanulmányok lezárását jelentették, ilyen értelemben a diplomának feleltek meg. Néhány év szünet után 1959-től kezdődött újra az egyetemi doktori címek megítélése. 

Az ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék oktatói – kiegészülve más kutatóhelyek elismert etnográfusaival – 1994-1995 folyamán Paládi-Kovács Attila tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével dolgozták ki az „Európai etnológia” doktori iskola tananyagát. A Magyar Akkreditációs Bizottság először 1995. decemberében hagyta jóvá az Európai etnológia PhD iskola oktatási anyagát, így 1996 őszén megindult a szervezett képzés. Egyidejűleg a program vezetőjének és szakértőinek írásos javaslata alapján lehetőség nyílt korábbi doktori cselekmény alapján megítélt bölcsészdoktori címek egyenértékűségének (ekvivalenciájának) megállapítására. Ezzel a lehetőséggel 1996-1997-ben hatan éltek. 2001-től 2009-ig önálló néprajzi-folklorisztikai doktori iskola működött Karunkon Voigt Vilmos professzor vezetésével, ebben a két program egyike a továbbra is működő Európai etnológia volt. Az önálló iskola kényszerű megszűnését követően 2010-től a program a Történelemtudományok Doktori Iskola részeként működik tovább, 2011 óta Mohay Tamás vezetésével és számos külső, akadémiai ill. múzeumi szakember hathatós közreműködésével. A képzés kezdete óta 2014 szeptember végéig kereken negyvenen szereztek fokozatot. A dolgozatok jelentős része könyv alakban megjelent, a fokozatot szerzettek jelentős része szakmai állásban dolgozik, az MTA köztestület tagja. 

A program vezetője: 

Mohay Tamás DSc. egyetemi tanár

A program oktatói: 

Bali János PhD, egyetemi adjunktus 
Deáky Zita Dr. habil., egyetemi docens 
Paládi-Kovács Attila MHAS, professor emeritus

Megbízott előadók: 

Bárth János, ny. múzeumigazgató
Borsos Balázs DSc, MTA tudományos főtanácsadó
Deák Éva PhD, MTA tudományos tanácsadó
Kristóf Ildikó PhD, MTA tudományos tanácsadó
Lukács László DSc, egyetemi tanár
Sárkány Mihály PhD, egyetemi docens
Szarvas Zsuzsa PhD, muzeológus
Szigeti Jenő CSc, PhD, professor emeritus

Tanegységlista 2016 őszéig  | A doktori program keretében fokozatot szereztek  | Tanegységlista 2016 őszétől