XI. Nemzetközi Hispanisztikai Konferencia - beszámoló

2018.11.05.
XI. Nemzetközi Hispanisztikai Konferencia - beszámoló
Az ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék, valamint a Latin-Amerika Kutatóközpont 2018. október 24-26-án nagy sikerrel tartotta meg XI Nemzetközi Hispanisztikai Konferenciáját (XI Coloquio Internacional de Estudios Hispánicos), amelynek idei témája a modern spanyol nyelvű kisregény volt (La novela corta moderna en el mundo hispánico). Az október 24-i megnyitón, a BTK Kari Tanácstermében, az ünnepelt számára meglepetésként külföldi és magyar kollégái, tanítványai, tanárai és barátai köszönötték Dr. Scholz Lászlót, az ELTE professor emeritusát 70. születésnapja alkalmából.

A konferenciára összesen tíz országból érkeztek a világ élvonalbeli hispanistái a világ minden tájáról, akiknek a részvételen kívül fontos céljuk volt a professzor úr köszöntése, akivel az évtizedek során őszinte baráti kapcsolatot alakítottak ki. A személyes hangvételű ünnepi köszöntőt Dr. Menczel Gabriella, a Spanyol Tanszék jelenlegi vezetője mondta, majd ezt követően Santosné Dr. Blastik Margit átadta azt a köszöntő kötetet, amely 41 spanyol nyelvű tanulmányt tartalmaz. A kötet címe Palabras enlazadas. Estudios en homenaje al profesor László Scholz, és a JATEPress Kiadó gondozásában jelent meg. A Tabula Gratulatoria pedig 84 aláírást tartalmaz. A szakma köszöntése után a jelenlegi hallgatók adták át ajándékukat, egy kétnyelvű műfordítás-antológiát, amelyet a Scholz professzor máig rendkívül népszerű műfordítás-óráin készült munkáikból válogattak.

Scholz László a mai magyar hispanisztika legnagyobb hatású, nemzetközileg is legelismertebb professzora. 1973-ban az ELTE spanyol-angol szakán szerezte egyetemi diplomáját, majd 1975-ben ugyanitt Irodalomtudományi Doktori fokozatot szerzett. 1973 óta a tanszék főállású oktatója. 1998-2001 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült, majd 2002-ben habilitált. 1995-1999 és 2006-2014 között az ELTE Spanyol Tanszékének vezetője.

Vendégprofesszorként dolgozott a University of Pittsburg, az ohioi Oberlin College és a münsteri Wesfälische Wilhelms-Universität Spanyol Tanszékén. Számos tudományos nemzetközi konferenciát szervezett, amellyel nemcsak a Spanyol Tanszék, hanem egyetemünk és a hazai hispanisztikai kutatások hírnevét gyarapította. A hazai szervezésű konferenciákon túl rendszeresen részt vesz külföldi tudományos rendezvényeken. Világszerte elismert kutatókkal ápolt szakmai kapcsolatai sokat segítenek a hazai hispanisztikai tanulmányok színvonalának pozitív megítélésében.

A spanyol nyelvű irodalmak egyik legelismertebb fordítója, aki a spanyol és latin-amerikai irodalmak kiemelkedő alkotásait hozta közel a magyar olvasókhoz (például, a teljesség igénye nélkül, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Onetti, Alejo Carpentier, Roberto Bolaño, Remenyik Zsigmond, José Ortega y Gasset, Camilo José Cela, Javier Marías illetve Don Juan Manuel művein kívül számos antológiát jelentetett meg magyarul is, például a kortárs mexikói vagy perui kispróza darabjaiból). Scholz László az egyetlen magyar nyelvű spanyol-amerikai irodalomtörténet szerzője is, amelyet nemcsak az érdeklődő olvasók, hanem a spanyol szakos hallgatók is érdemben forgatnak, hiszen olyan minőségű tudást ad át benne, amely nélkül egy latin-amerikanista szakember képzése nem lehet teljes.

Tudományos munkásságát tekintélyes publikációs tevékenysége is igazolja: közel 150 tudományos és felsőoktatási közlemény, ezen belül 19 monográfia ill. szakkönyv szerzője.

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola törzstagja, illetve kezdetektől fogva aktívan részt vett a „A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata” című program szervezésében és beindításában. Oktatja, vezeti, egyengeti a doktoranduszok tevékenységét, így a latin-amerikai irodalommal foglalkozó oktatók, kutatók és fordítók egész sora nőtt fel az általa vezetett szellemi műhelyben. Mindig különösen figyelt a hallgatók személyes beállítottságára, észrevette a visszahúzódóbb hallgatók rejtett, ám annál értékesebb tehetségét. Scholz László tehát sikeresen vesz részt a színvonalas tudományos utánpótlás biztosításában is. Lelkesedése, szakmai igényessége, inspiráló személyisége a nehéz anyagi körülmények között is mindig új lendületet ad a kollégáknak. Témavezetői tevékenysége során eddig vezetésére bízott doktoranduszok száma 16, ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma 10, témavezetettjei közül fokozatot szerzett 6 jelölt. Több, eredményesen zárult OTKA-program vezető kutatója volt.

Tudományos tevékenysége a modern spanyol-amerikai irodalmon kívül kiterjedt a földrész művelődéstörténetére, gyarmati kori irodalmára és kultúrtörténetére, a próza műfaján kívül foglalkozott esszével, költészettel is. Mindezen területekből alap- és mesterszinten is tartott kurzusokat. Különösen népszerűek a műfordítás-szemináriumai, amelyeken számos fiatal műfordító kezdte pályáját.

Közel 15 éven keresztül vezette a Spanyol Tanszéket, amely ez idő alatt nemzetközileg is jelentős mértékben kiszélesítette kapcsolatait és az általa szervezett tudományos konferenciákon a hispanisztika legkiemelkedőbb professzorai tartottak előadást. 2010-ben létrehozta a tanszék Lejana. Revista Crítica de Narrativa Breve című digitális folyóiratát (http://lejana.elte.hu), amelynek azóta is tevékeny felelős kiadója és főszerkesztője.

A spanyol nyelvű irodalom és kultúra magyarországi terjesztése érdekében kifejtett eredményes munkájáért több szakmai elismerésben részesült. 1999-ben a Spanyol Királyság rangos, az Orden de Isabel la Católica kitüntetéssel ismerte el kimagasló munkásságát. Életpályájának, valamint kutatói, tanári és tanszékvezetői működésének számos tartós hatású, megbecsülendő eredményének méltó hazai elismeréseként 2015-ben Scholz László professzor megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.

Scholz László professzorral 2017. októberében készült interjú:

https://www.kulturtapas.hu/kultura/50-eves-az-elte-spanyol-tanszeke-interju-prof-dr-scholz-laszloval

Fotó - Sara Toro Ballesteros

Fotó - Sara Toro Ballesteros

0

/

0

0

/

0