Volt-e stratégiájuk a mongoloknak?

Volt-e stratégiájuk a mongoloknak?
12/06

2021. december 06. 17:30

online

12/06

2021. december 06. 17:30 -

online


Veszprémy László előadásával folytatódik az ELTE BTK „A tatárjárásról sok szemmel: régi kérdések, új válaszok” ismeretterjesztő sorozata.

A legújabb interdiszciplináris vizsgálatok alapvetően megváltoztatták a tatárjárás értelmezését. A legfontosabb történeti kérdések új megvilágításba kerültek több tudományterület eredményei alapján, de mindeddig nem született olyan összefoglaló munka, amely mindezeket figyelembe vette volna. "A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései" című kutatási program legfontosabb célkitűzése az, hogy a tatárjárás eseményeinek és következményeinek alapvetően új történeti értelmezését nyújtsa széles nemzetközi kitekintésben. A projektet az NKFIH K 128880. számú pályázata támogatja.

Veszprémy László történész, könyvtáros, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, a Hadtörténeti Kutató Intézet igazgatója. Fő kutatási területei a középkori művelődéstörténet, a latin írástörténet, a középkori hadtörténet, valamint a latin történetírás története.

Az előadás Zoomon követhető. (Meeting ID: 912 1084 1910 Passcode: 826687)