Virtuális olvasóterem a Ruszisztikai Kabinetben

2015. december 8-án a Mikulás – kis késéssel – nagy ajándékot hozott az ELTE BTK Ruszisztikai Központjába. Európa legnagyobb állománnyal rendelkező könyvtára, az egykori Lenin Könyvtár, ma Oroszországi Állami Könyvtár virtuális olvasótermet nyit az ELTE BTK Ruszisztikai Központjában 2016-ban. Ez azt jelenti, hogy hat számítógépet bekapcsolnak a moszkvai könyvtár belső információs hálózatába, így innen is kutatható válik a könyvtár teljes, digitalizált állománya.

Központunk bevonása a nemzetközi projektbe ünnepélyes „tábla-átadás” és részletes prezentáció  keretében történt meg. Az ELTE BTK képviseletében Dr. Borsodi Csaba általános dékánhelyettes köszöntötte a moszkvai delegáció tagjait, kiemelte a virtuális olvasóterem megnyitásának jelentőségét egyetemi közegben, hangsúlyozta annak a jelentőségét, hogy a magyar-orosz kutatási és felsőoktatási kapcsolatok érdemi fejlődése alulról jövő kezdeményezésekből is aktívan táplálkozik és ebben fontos szerepet játszik a Ruszisztikai Központ.

Az Oroszországi Állami Könyvtár (NLR) képviseletében  Nyina Avgyejeva, informatikai fejlesztésért és közönségkapcsolatokért felelős részlegének igazgatója bemutatta az impozáns projektet. A cél a nagyságrendileg mintegy 40 millió tétel hozzáférhetővé tétele elektronikusan. Jelenleg hét területen zajlik intenzív digitalizálás. A legnagyobb projekt az 1944 óta szisztematikusan gyűjtött oroszországi disszertációk feldolgozása. Ez a munka nem csak kutatói szempontból jelent óriási, kiaknázásra váró lehetőséget, hanem a plágium elleni küzdelemnek is fontos etapja. Ugyanis a digitalizált munkákat ilyen szempontból is ellenőrzik, aminek hírére érdekes módon az újonnan születő és kötelezően plágium-szűrésen átmenő disszertációk hivatkozási fegyelme jelentősen javult Oroszországban. Nyina Avgyejeva elmondta, hogy míg a 2000-es évek elején a dolgozatok 70%-ban bizonyultak elégtelennek a hivatkozásokat, addig napjainkra ez a szám 30% alá csökkent.

A Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár hat számítógépének bekapcsolása az NLR hálózatába azt jelenti, hogy nem kell Moszkvába utazni a kutatáshoz. Minden egyes felhasználó személyi jelszót kap és ezzel egyéni virtuális dolgozószobához jut, ahol digitálisan tárolhatja kutatási anyagát, illetve letöltheti, kinyomtathatja a kiválasztott dokumentumokat. Technikailag minden feltétel adott. A projektbe anyagi ellenszolgáltatás nélkül kapcsolják be egyetemünket a Russkiy Mir Alapítvány támogatásának köszönhetően. Erről Szergej Ulityin, az alapítvány külföldiorosz központjait és nemzetközi rendezvényeket koordináló bizottságának vezetője tájékoztatta a jelenlévőket. Már csak az ELTE rektorának aláírása hiányzik a szerződésről, hogy a virtuális olvasóterem megkezdhesse működését.

                                                      A beszámolót írt: Gyimesi Zsuzsanna

Forrás: ELTE BTK Ruszisztikai Központ


2015.12.11.