Vér Eszter Virág

2019.03.26.
Vér Eszter Virág
Előadásomban elsődlegesen a korábban részleteiben feltáratlan – kéziratos és nyomtatott – forrásokra alapozva kíséreltem meg Erzsébet privát közegének forrásadottságokhoz mért felvillantásával az uralkodópár legkisebb gyermekének budai világra jöttét, illetve csecsemőkorának magyarországi epizódjait bemutatni. Mindez nem csupán Erzsébet magyarországi reprezentációja tekintetében mutat rá jelentős újdonságokra, hanem életmód-történeti vonatkozásai is figyelemre méltók lehetnek kultusztörténeti beágyazottsága mellett, miközben az életút vizsgálatához is nélkülözhetetlen adalékokkal szolgálhat Erzsébetnek – korábban anyósa térnyerése következtében kényszerűen háttérbe szorított – anyai szerepvállalásában bekövetkezett fordulat megvilágításával.

Résztvevő neve: Vér Eszter Virág (PhD)

Résztvevő intézete, tanszéke: Történeti Intézet, Történelem Segédtudományai Tanszék

Konferencia címe: “…egy új köteléket fog fűzni magas családja s a nemzet között…”* Adalékok Erzsébet királyné budai szüléséhez (1868)

Helyszíne: MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

Időpontja: 2019. március 26.

* Az idézet forrása: Eötvös József levele Erzsébetnek (Pest, [1]867. november 6.) Közli: Szalay Imre: Az Erzsébet Királyné Emlékmúzeum. Budapest, 1911. 34. (ktsz. 49.)

(A fenti előadás „A szülészet születése” időszaki kiállítás egyik záró rendezvényeként valósult meg.)

Borítókép: semmelweismuzeum.hu