Variáció és univerzalitás a közmondásokban

Variáció és univerzalitás a közmondásokban
02/24

2022. február 24. 17:00 - 18:00

online

02/24

2022. február 24. 17:00 - 18:00

online


Kövecses Zoltán Közmondások a kiterjesztett fogalmi metaforaelméletben című előadásával folytatódik az Interkulturális nyelvészet Doktori Program sorozata.

Az előadás a metaforikus közmondások jelentésstruktúráját fogja feltárni a „kiterjesztett fogalmi metaforaelmélet” (Extended Conceptual Metaphor Theory, Kövecses, 2020) segítségével. Az elméletnek különösen két aspektusát használja fel: (1) azt, hogy a fogalmi metaforák több sematikussági szinten helyezkednek el, és (2) azt, hogy a diskurzusban megjelenő metaforák kontextuálisan meghatározottak.

Az elmélet ezen két tulajdonságának segítségével megmagyarázhatóvá válik, hogy bizonyos közmondások miért annyira elterjedtek a világ nyelveiben, míg másoknak nagyon specifikus jelentése van egy-egy konkrét szituációban. Magyarázatot kapunk arra is, hogy a kontextus más szerepet játszik a metaforikus közmondások és a nem-közmondásjellegű metaforák esetében.

A Zoom linkhez az intercultural.linguistics.elte@btk.elte.hu e-mail címen szükséges regisztrálni.