Vajon a lányok vagy a fiúk izgulnak jobban az idegennyelvi tanórán?

2023.02.17.
Vajon a lányok vagy a fiúk izgulnak jobban az idegennyelvi tanórán?
Piniel Katalin, az ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék adjunktusa és Zólyomi Anna, az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, az ELTE BTK Nyelvpedagógia Tanszék tanársegéde erre a kérdésre kereste a választ a "Studies in Second Language Learning and Teaching" folyóiratban megjelent tanulmányban, amelyben 48 korábbi kutatás eredményeit összegezték a meta-elemzés módszerét alkalmazva. 

Az alkalmazott nyelvészet területén már az 1980-as évek óta folynak az osztálytermi idegennyelvi-szorongás témájában kutatások. Az idegennyelvi-szorongást azért fontos kutatni, mert korábbi kutatások szerint negatív hatással van a nyelvi teljesítményre. Így, a kutatók arra keresik a választ, hogy mi okozza az idegennyelvi-szorongást, hogyan hat a nyelvtanulásra, és miként lehet vele megküzdeni. Mivel már számtalan tanulmány született ezzel kapcsolatban világszerte, időszerűnek látták a szerzők, hogy összegezzék, mire is jutott eddig a tudomány.

Pontosabban, arra voltak kíváncsiak, hogy

megállja-e a helyét az a sokszor hangoztatott klisé, miszerint a lányok jobban szoronganak, mint a fiúk,

és ezért jobban tartanak attól, ha idegen nyelven kell megnyilvánulniuk.

A meta-elemzés módszerét használva – aminek célja az, hogy átfogóbb következtetéseket vonjon le számos tanulmány eredményei alapján – a szerzők összegyűjtötték azokat a világszerte angol nyelven publikált tanulmányokat, amelyekben említést tesznek a nemek közötti idegennyelvi-szorongás különbségéről vagy éppen hasonlóságáról. Ahhoz, hogy a tanulmányok között ne legyen eltérés az idegennyelvi-szorongás fogalmát tekintve, csak olyan kutatásokat vettek figyelembe, amelyek a világszerte adaptált és használt Osztálytermi Idegennyelvi-szorongás Skálát (Foreign Language Classroom Anxiety Scale; Horwitz és mtsai., 1986) használták mérőeszközként. A szerzők – a meta-elemzés szabályait követve – igyekeztek nemcsak a vezető folyóiratokban megjelent publikációkat is bevonni az elemzésbe. 

A publikációban a világ minden táján megjelent kutatásokat dolgoztak fel: az említett kritérium alapján számos országból (a Középkeletről, Európából, Ázsiából, Észak-Amerikából, Dél-Amerikából, és Afrikából)

összesen 10 526 nyelvtanuló 48 cikkben megjelent eredményeit összegezték. 

Az eredmények azt mutatták, hogy míg a lányok tendenciaszerűen valamivel magasabb osztálytermi idegennyelvi-szorongás szinttel jellemezhetőek, ez az eredmény statisztikailag nem volt szignifikáns. Ezért a jelen meta-elemzés alapján azt mondhatjuk, hogy

a nemi hovatartozás úgy tűnik, hogy nem függ össze a nyelvi szorongási szintek különbségeivel.

Továbbá, az eredmények szerint az életkor, a regionális kontextus, a célnyelv és a tanulmányi főszak sem befolyásolják az idegennyelvi-szorongás és a nemek közötti kapcsolatát. Végezetül, a szerzők felhívják a figyelmet a meta-elemzések szükségességére is, és az eredmények konzekvens szabályokon alapuló közlésére, a célból, hogy átfogó és megalapozott következeteseket lehessen levonni a nyelvtanulást illetően.

A kutatást az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia, és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI-6-K-129149 és ÚNKP-21-3) támogatta.

A Kari Publikációs Díjban részesült tanulmány itt olvasható.