Ünnepelt a Germanisztikai Intézet

2022.11.14.
Ünnepelt a Germanisztikai Intézet
A Germanisztikai Intézet a 2022-es évben nem csak fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli, hanem két jubilánst is köszönthet, hiszen Manherz Károly és Komlósiné Knipf Erzsébet egyetemi tanárok ebben az évben töltik be nyolcvanadik, illetve hetvenedik életévüket. A fenti események alkalmából az intézet kétnapos konferenciát tartott 2022 november 8-án és 9-én a Kari Tanácsteremben. 

A keddi nap közös énekléssel, visszaemlékezésekkel, laudációkkal, ajándékozással és köszöntésekkel indult, majd a délután folyamán nyelvészeti témájú előadások következtek. A fő hangsúlyt a korpuszelemzés, a módszertani kutatások, a német mint idegen nyelv oktatása és a diskurzuselemzés kapta. A napot közös vacsorával és koccintással zárták le az előadók és a résztvevők. 

Dr. Balogh F. András, a Germanisztikai Intézet igazgatója

Szerdán irodalmi, nyelvészeti és kultúrtörténeti vonatkozású előadásokkal folytatódott a program. A középpontban a kulturális régiók, magyarországi német dialektusok, a szociolingvisztika, az emlékezetkultúra és a kulturális transzfer álltak. A szekciók egy részében az interdiszciplinaritás jegyében vegyesen hangzottak el a német, holland, flamand és skandináv nyelvekkel foglalkozó nyelvészeti és irodalmi tárgyú előadások. 

Egyéni munka vagy közös összefogás révén az utóbbi néhány évben számos igényes kiadvány és kutatási eredmény született, amelyekről a közönség most első kézből értesülhetett. A jubilánsok és a részt vevő kollégák nagyra becsülik az intézet kulturális és nyelvi sokszínűségét és egységét, és hozzászólásaikban egyhangúan szorgalmazták ennek a munkának a folytatását.