Újabb könyvtári együttműködések

2021.05.20.
Újabb könyvtári együttműködések
Szakmai együttműködési megállapodást írt alá 2021 májusában Tóth Máté, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója, valamint Kiszl Péter, az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója. A dokumentumot ellátta kézjegyével Bartus Dávid, az ELTE BTK dékánja is.

Az együttműködési megállapodás szerint a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár lehetőséget teremt az ELTE-n tanuló informatikus könyvtáros hallgatóknak arra, hogy szervezett könyvtárlátogatások keretében megismerjék a szentendrei könyvtárban folyó szakmai munkát, s ott végezhessék szakmai gyakorlatukat. A könyvtár konzultációs alkalmakat biztosít a megyei hatókörű városi könyvtári és általában a közkönyvtári feladatokról a szemináriumi vagy tudományos diákköri dolgozatok, doktori disszertációk, hallgatói vagy oktatói publikációk szerzői számára.

Az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézete (KITI) támogatja a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár munkatársainak szakmai továbbképzését, segíti a megfelelő gyakornok megtalálásában, a humán erőforrás kiválasztásában. A Könyvtár számíthat az intézet oktatási műhelyeire szakmai-tudományos rendezvények kezdeményezésében és szervezésében.

A KITI képzési programjában a könyvtár- és információtudomány elméleti oktatását szervesen egészíti ki a működő könyvtári gyakorlat bemutatása. A kölcsönös, intézményi szintű szakmai tudásmegosztás mellett ezt szolgálják az utóbbi években megkötött, dinamikusan bővülő szakmai együttműködési megállapodások is, többek között a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral, a Nemzeti Audiovizuális Archívummal, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtár, Kottatár és Médiatárával, az Evangélikus Országos Gyűjteménnyel, a Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-vel, és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal.

Forrás: ELTE KITI