Újabb két ELTE BTK-s folyóirat nyert “MTMT Minősített Folyóirat” címet

2023.03.09.
Újabb két ELTE BTK-s folyóirat nyert “MTMT Minősített Folyóirat” címet
Az MTMT Repozitóriumminősítő Szakbizottsága a benyújtott minősítési kérelmek alapján tanúsítványt adott ki újabb két ELTE Bölcsészettudományi Karhoz kötődő tudományos online folyóiratnak.

Névtani Értesítő a magyar névkutatás 1979-ben alapított, lektorált folyóirata, melyet az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság ad ki. A kiadvány célja elősegíteni, ösztönözni, illetve közzétenni a névtudomány különböző területeinek tudományos kutatását, illetve eredményeit, függetlenül az alkalmazott megközelítésmódtól, módszertől, elméleti kerettől.

A másik minősített folyóirat a Régészettudományi Intézethez köthető. A Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae Közép- és Kelet-Európa régészetével foglalkozik az őskortól a kora újkorig, a folyóirat kutatásokat, terepmunka-beszámolókat, doktori téziseket ismertető cikkeket és könyvismertetőket közöl.

Az elismerés mind az egyetemen belül, mind országosan is kiemelkedőnek számít. Jelenleg, csak tizenhat tudományos folyóirat rendelkezik ilyen minősítéssel, melyek közül immáron öt az ELTE Bölcsészettudományi Karhoz kötődik.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kilenc karja közül elsőként a Bölcsészettudományi Kar folyóiratai közül értek el ilyen minősítést. 

A minősítési protokoll online adatbázis alapú szoftverben (is) közreadott, open access (nyílt hozzáférésű), ill. késleltetett open access publikációs modell szerint megjelenő folyóiratok publikálási gyakorlatának minősítésére szolgál. Az eljárás során vizsgálják a folyóirat minőség-ellenőrzési folyamatát (peer review), valamint a potenciális szerzők és olvasók tájékoztatásának gyakorlatát. A minősítés célja, hogy támogassa a szerkesztőségek munkáját, elősegítse a hazai webes folyóiratok egységes működésének kialakítását, ami biztosítja a cikkek bibliográfiai adatainak MTMT-be való gépi adatfeltöltését is. 

Az elismerés köszönhető a Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae és a Névtani Értesítő szerkesztőbizottságának kiemelkedő és kitartó szakmai munkájának, a szerzők tudományos kutatásainak, az ELTE Bölcsészettudományi Kari Könyvtár könyvtárosainak és az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet MTMT adminisztrátorának Jakab Katalin támogatásának, illetve az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály közreműködésének. 

Szívből gratulálunk a minősített folyóiratok szerkesztő bizottságának, valamint a folyóiratokban publikált szerzőknek és kívánunk további sikereket a tudományos munkásságukban! 

Forrás: 
Minősített folyóiratok
Repozitóriumminősítő Szakbizottság
Webes tudományos folyóiratok MTMT minősítése