Új megállapodás született az ELTE BTK és a Nyelvtudományi Intézet között

2021.02.23.
Új megállapodás született az ELTE BTK és a Nyelvtudományi Intézet között
2021. február 18-án együttműködési megállapodást írt alá Dr. Bartus Dávid, Karunk dékánja, és Prof. Prószéky Gábor, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója az ELTE BTK és a Nyelvtudományi Intézet közötti együttműködés megújításáról. A dokumentumot az ELTE BTK Filozófia Intézet nevében dr. Bene László intézetvezető írta alá, aki a megállapodás tartalmának kidolgozásához is jelentős mértékben hozzájárult.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán zajló elméleti nyelvészeti képzés az MTA Nyelvtudományi Intézettel együttműködésben jött létre 1990-ben. Az ELTE - MTA Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Tanszék feladatait az Elméleti Nyelvészeti Központ vette át, mely a Filozófiai Intézet intézeti központjaként, a Nyelvtudományi Intézetbe kihelyezetten működik.

A most kötött megállapodás célja az ELTE BTK és a Nyelvtudományi Intézet közötti együttműködés megújítása az elméleti nyelvészet BA, MA és PhD szintű oktatására az Elméleti Nyelvészeti Központ keretein belül. A központ működéséhez az infrastruktúrát, a képzési helyszínt, valamint az adminisztratív támogatást a Nyelvtudományi Intézet biztosítja, az ELTE Filozófia Intézettel és a kari adminisztrációval együttműködésben. Az ELTE BTK a képzések akkreditációjának a jogszabályban előírtak szerinti megújítását vállalja.

A megállapodás aláírásával egyidejűleg a felek kezdeményezték a központ nevének ELTE BTK – NyTI Kihelyezett Elméleti Nyelvészeti Központra (ENyK) változtatását, annak érdekében, hogy az megfelelően tükrözze a Nyelvtudományi Intézet szerepvállalását az oktatási tevékenység szakmai és infrastrukturális hátterének biztosításában.