Új kinevezettek az intézetek és tanszékek élén

2024.06.17.
Új kinevezettek az intézetek és tanszékek élén
A Bölcsészettudományi Kar több szervezeti egységének vezetősége is megváltozott 2024. június 13-tól.

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet intézetigazgatói tisztségét Bóna Judit tölti be.

Bóna Judit egyetemi tanár 2002-ben szerzett magyar–olasz szakos diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán, a BTK Nyelvészeti Doktori Iskolájának Magyar nyelvészeti doktori programjában védte meg disszertációját és szerezte meg PhD-fokozatát 2007-ben, 2014-ben habilitált. Részt vett a nyelv- és beszédfejlesztő MA-képzés, illetve a beszédtudomány MA-képzés kidolgozásában.

Elnyerte két alkalommal a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, kiemelkedő kutatási tevékenységéért 2016-ban Bolyai-plakettet kapott. 2018-ban elnyerte az ELTE Ígéretes kutatója címet, 2021-ben Kazinczy-díjjal ismerték el munkáját.  A fonetikai alapkutatások mellett alkalmazott fonetikai és pszicholingvisztikai kutatásokat végez: a beszéd életkori sajátosságait, valamint a beszéd folyamatosságának zavarait (különösen a hadarást) vizsgálja.

Az Ókortudományi Intézet vezetését újból Zólyomi Gábor veszi át. Zólyomi Gábor 1990-ben asszíriológia – általános és alkalmazott nyelvészet szakon szerzett diplomát az ELTE BTK-n. 1994-ben doktorált, 1995-ben a nyelvtudomány kandidátusa lett, 2003-ban habilitált, 2016-től egyetemi tanár.

1993-2002 között az MTA Judaisztikai Kutatóközpont kutatója, 2002 óta dolgotik az ELTE Bölcsészettudományi Karán, az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének vezetőjeként. Fő kutatási területe az ókori Mezopotámia története és kultúrtörténete, a sumer és akkád irodalom, valamint a sumer nyelvtan.

A Régészettudományi Intézet Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszékének vezetőjévé Anders Alexandra választották.Anders Alexandra 1991-ben diplomázott a szegedi József Attila Tudományegyetemen, 1991–1994 között a Magyar Tudományos Akadémia tudományos ösztöndíjasa volt. 1999–2007 között az MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport tudományos munkatársa, 2007–2009 között tudományos főmunkatársa volt. 2000-től az Ősrégészeti Társaság elnökségi tagja. 2009–2017 között az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, 2024-től egyetemi docens. Kutatásai Kelet-Magyarországra fókuszálnak, részletesebben foglalkozik Polgár város környékének újkőkorával. Kutatási tevékenysége kiterjedt a régészet kutatástörténetére is.