Turistaszemmel Európában. Rhédei Ádám útinaplója 1789–1792

Turistaszemmel Európában.  Rhédei Ádám útinaplója 1789–1792
03/27

2019. március 27. 17:00

1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6. • Az ELTE BTK KITI tanterme

03/27

2019. március 27. 17:00 -

1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6. • Az ELTE BTK KITI tanterme


A Nyitott Napokat az ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszékének egykori vezetője, Voit Krisztina alapította 1995 októberében, aki a következőkben fogalmazta meg a nyilvános előadásfolyam küldetését: "A sorozat célja kettős: egyfelől az egyetemi hallgatóság számára szeretnénk olyan szakmai ismereteket nyújtani, amelyek kiegészítik és tovább bővítik a tantervben szereplő stúdiumok adta tudásanyagot, másfelől a könyvtáros szakma számára felkínálni tájékozódási lehetőségeket." 

Turistaszemmel Európában. Rhédei Ádám útinaplója 1789–1792

Előadó: S. Sárdi Margit (ELTE BTK RMIT)

Házigazda: Bibor Máté

Az előadás időpontja: március 27. szerda, 17:00

Rhédei Ádám az 1800-as évek első felében Doboka vármegye főispánja volt. Jogi tanulmányait Bázelben és Göttingenben végezte, 1800-ban kapott császári és királyi kamarási címet, 1817-től a Kolozsvári Református Kollégium főgondnoka és elkötelezett támogatója volt. Tagja volt a magyar nyelvű oktatást előkészítő bizottságnak. Teleki Sámuel erdélyi kancellár lányát, Teleki Máriát vette feleségül, részben ennek a házasságnak köszönhetően vált Erdély egyik legvagyonosabb főurává.

A rendezvénysorozat márciusi estjének előadója S. Sárdi Margit, az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékének nyugdíjas docense, aki ELTE-n szerzett PhD-fokozatot 1994-ben. Kutatási területei a 17–18. század irodalomtörténete, az emlékíró irodalom, a kisepika téma- és motívumtörténete, eszme- és mentalitástörténet, nőköltők munkássága.

Az 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges: http://lis.elte.hu/reg

A rendezvény helyszíne az az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

Az eseménysorozat honlapja: http://lis.elte.hu/nyitottnapok

Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi eseményeiről: http://elte-lis.blogspot.hu/search/label/nyitottnapok