Történelmi ünnepség és kirándulás Woroniecki honvéd alezredes emlékére

2015. október 3–5. között a Mika Sándor Egyesület (az Eötvös Collegium Történész Műhelye volt tagjainak szövetsége) szervezésében az ELTE BTK és az Eötvös Kollégium Baráti Körének küldöttsége Dél-Lengyelországba látogatott Woroniecki Mieczysław herceg, honvéd alezredes emlékművének felavatására. Woroniecki alakja Bem Józsefé mellett a magyar-lengyel barátság és szabadságszeretet ikonjává vált, emlékezetét a pesti bölcsész ifjúság tartotta fenn másfél évszázadon át (hatalmas síremlékének 1877-es felállítását is a M. Kir. Tudományegyetem hallgatói kezdeményezték). Tavaly a Mika Sándor Egyesület az 1849-ben kivégzett lengyel szabadsághős halálának 165. évfordulóján, történelmi sétát szervezett Kovács István költő, író, polonista vezetésével a Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe, ahol számos magyar és lengyel résztvevővel megkoszorúzta a hős lengyel honvédtiszt emlékművét. Idén szülőföldje, Brzostek városában újonnan felállított emlékmű előtt többszáz fős tömeg ünnepelte a magyar-lengyel barátság évezredes hagyományát és közös szabadsághőseink emlékezetét. A rendkívüli ünnepélyességgel megszervezett, számos egyházi és politikai méltóság részvételével lezajlott ünnepélyen a magyar küldöttséget katonai tiszteletadással fogadták. Főtisztelendő Bogdan Stanaszek professzor, a krakkói II. János Pál Katolikus Egyetem intézetvezetője és Woyciech Staniszewski, Brzostek város polgármestere koncerten és fogadáson látott bennünket vendégül az ünnepély után.

Utunk során Biecz („a kis Krakkó”) főterén a város polgármestere és országgyűlési képviselője fogadott bennünket, kedves vendégséggel enyhítve az utazás fáradalmait. Szállásunk Szymbark k Gorlice községben volt, amelynek közepén páratlan ékességű és mesterien restaurált XV. Századi reneszánsz várkastély látható: ennek és a közeli skanzenban berendezett „Mackensen vezérkara” kiállításnak éjszakába nyúló megtekintése után bőséges zenés vacsorát kaptunk szállásunkon.

Körmendy Adrienn krakkói magyar főkonzul asszony Borhy László dékánnal, Kovács István volt főkonzullal, az Eötvös Kollégium Baráti Körével és a Mika Sándor Egyesülettel közösen megkoszorúzta a Gorlice főterén található I. világháborús emléktáblát, amelyet a 100 évvel ezelőtti gorlicei áttörés emlékére állítottak a hálás lengyelek. A lengyel köztudatban a megszálló orosz haderőt kiszorító gorlicei magyar véráldozatnak kulcsszerepe van abban, hogy az első világháború után Lengyelország ismét létrejöhetett: ennek élő, megható emlékezetét minden állomásnál tapasztaltuk házigazdáink részéről. Utunk során számos első világháborús emlékműnél, múzeumban és temetőben főt hajtottunk a magyar honvédség tiszteletére. Kiemelkedik közülük a Lużna határában lévő Pustki-hegy megrendítő katonai temetője, amelyben többszáz – a helyi hatóságok áldozatos munkája révén azonosított – magyar honvéd is nyugszik. A lengyel sast formázó emlékhely dombjának tetején elhelyezkedő fatemplom alatt a magyar Szent Korona kőemléke látható. Az oroszoktól öt rohamban elfoglalt hegyen a többszáz sír és a kápolna mellett egyetlen nemzeti emlékmű, a Kovács István volt Eötvös-kollégista, krakkói főkonzul által kezdeményezett díszes magyar kopjafa emelkedik.

Visszatérőben küldöttségünk a Krosno közelében található Kamieniec gótikus lovagvárát is meglátogatta, amely rövid ideig Balassi Bálint tulajdonában volt. A mostani várúr által tartott idegenvezetés során megkoszorúztuk a költő emléktábláját, majd megtekintettük a lengyel nemesség múzeumát, egy XIX. századi nemesi kúriát, amelynek gazdag korhű berendezése számos magyar relikviát is tartalmaz. Rövid bártfai és szikszói műemléknéző kitérő után emelkedett lélekkel és azzal a tudattal tértünk haza: testvéreknél jártunk látogatóban, akik számára a szabadságszereteten alapuló évezredes barátság egyaránt közéleti és kulturális aktualitás.

2015.10.09.