Történelmi emlékhely lett a Trefort-kert

2017. február 6-án Nemzeti Örökség Intézet (NÖRI) és a Kar közös szervezésében történelmi emlékhelyet jelölő sztélét avattunk a Trefort-kertben, Trefort Ágoston születésének kétszázadik évfordulóján.

Az ünnepségen a NÖRI társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, Kovács Ákos András köszöntőjében azt mondta, a Trefort-kert a magyarországi felsőoktatás egyik bölcsőjeként teljes mértékben méltó arra, hogy emlékhellyé váljon, és a társadalom megismerje.

Erdődy Gábor, az ELTE nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese arról beszélt, hogy valamennyi nép történetében létrejönnek és generációkon átívelve működnek azok a helyszínek, amelyek a nemzet szempontjából fontos változások, pozitív történések színtereiként szolgálnak. A Trefort-kerti campus több vonatkozásban is inspiráló színhelyként szolgál a nemzetépítő törekvések számára - jelentette ki.

Elmondta, hogy Trefort Ágoston a dualista korszak kiemelkedő művelődéspolitikusa, vallás- és közoktatási minisztere az Eötvös József által megkezdett munkát folytatva európai színvonalon az elemi iskoláktól az egyetemig átfogó rendszerbe foglalva modernizálta a magyarországi felsőoktatást. A Trefort-kert és az ELTE elválaszthatatlan egységet alkotnak, a campus "a korlátozhatatlan szellemi élet ledönthetetlen építményeként több százezer diplomást adott Magyarországnak" – tette hozzá.

Borhy László, a Kar dékánja beszédében kitért arra, hogy a Trefort-kert helyén alapozódott meg a magyar bölcsészettudomány, a természettudomány, továbbá a helyszín fontos állomása a magyar orvosi és állatorvosi képzésnek, hasonlóképpen a "műegyetemi" képzésnek is. A Bölcsészettudományi Kar eddig is nagy figyelmet szentelt arra, hogy emlékművek és emléktáblák állításával adózzon a Kar polgárai előtt, mindezek felsorolásával is bizonyítva, hogy a Trefort-kert méltón vált történelmi emlékhellyé.

Az avatás megemlékezett a tavaly elhunyt Granasztói György professzor úrról is, akinek kiemelkedő szerepe és munkája volt abban, hogy a Trefort-kert hivatalosan is történelmi rangra emelkedhetett.

Borhy László dékán avató beszéde

2017.02.07.