Többnyelvűség a cseh országokban

Többnyelvűség a cseh országokban
11/19

2019. november 19. 14:00 - 15:30

Germanisztikai Intézet, 245. terem (1088 Budapest, Rákóczi út 5., II. emelet)

11/19

2019. november 19. 14:00 - 15:30

Germanisztikai Intézet, 245. terem (1088 Budapest, Rákóczi út 5., II. emelet)


Dr. Boris Blahak, a Nyugat-Csehországi Egyetem és a Regensburgi Egyetem docense vendégelőadást tart az ELTE-BTK Germanisztikai Intézetében „Többnyelvűség a cseh országokban. Múlt-jelen-jövő” címmel.

Az előadás a cseh területek többnyelvűségét ismerteti történelmi, nyelvi és irodalmi vonatkozásban. Kitér a német betelepülés mozzanataira, illetve a cseh területek, többek között Prága kétnyelvűségére is 1918-ig. Az előadás súlypontja, a csehországi zsidóság nyelvhasználata a német, cseh és jiddis nyelveket illetően Kafka családi környezetén keresztül kerül bemutatásra.

A II. világháborút követő etnikai tisztogatás (1945/46) a német nyelv háttérbe szorulását eredményezte. Az 1940-es évek végétől a Szudéta-vidékre olyan etnikumok (csehek, szlovákok, ukránok, romák) vándoroltak be, akik a régió többnyelvűségének újjáépítéséhez is hozzájárultak.

A történelmi áttekintés mellett az érdeklődők a mai csehországi német nemzetiség, a média, a német nyelv oktatásban betöltött szerepével, a DAAD és a Goethe Intézet német nyelvet irányzó támogatásával és a jelenben nagy népszerűségnek örvendő, tavaly indított, első interregionális szak „Bayern Studien” részletes bemutatásával is megismerkedhetnek.

Fotó forrása: Universitiy of West Bohemia