Test-symposium

Test-symposium
06/11 - 06/12

2021. június 11. - 2021. június 12.

ONLINE

06/11 - 06/12

2021. június 11. - 2021. június 12.

ONLINE


A testről mint kulturális koncepcióról rendez kétnapos tanácskozást a DOSZ Irodalomtudományi Osztálya és az Eötvös Collegium. A kerekasztal-beszélgetésekkel, interaktív középiskolai foglalkozásokkal és felolvasásokkal tarkított rendezvényre március 21-ig előadók és foglalkozásvezetők jelentkezését várják. 

A testben létezés tapasztalata mindig is kiemelt szerepet kapott világértésünkben, így az irodalmi szövegek mögött is ott húzódott a testiesültség alapélménye. A huszadik század második felétől azonban megszaporodni látszanak azok a művek és interpretációs gyakorlatok, amelyek nem pusztán konstatálják, hanem a cselekményt és a narratívát rendező központi elemként fogják fel a test és a testiség jelenvalóságát. A testiesültség tapasztalata éppúgy tetten érhető az irodalmi műalkotásokban, mint azok befogadása során, az irodalomoktatásban és a műinterpretáció intézményes gyakorlataiban. Nem véletlen, hogy a különböző irodalomelméleti irányzatok is egyre sokrétűbb módon reflektálnak a jelenségre. Eseményünk célja kontextust teremteni a párhuzamosan futó irodalmi és irodalomközeli valóságok találkozása számára. Ennek szellemében a symposiumot négy különböző programtípus alkotja: hagyományos tudományos tanácskozás, kerekasztal-beszélgetések, középiskolásoknak szánt interaktív foglalkozások és felolvasások.

Mind konferenciaelőadással, mind foglalkozástervvel március 21-ig lehet jelentkezni.

konferenciáról bővebben
Jelentkezni az alábbi form kitöltésével lehet.

Az interaktív foglalkozásokról bővebben
Jelentkezni az alábbi form kitöltésével lehet.

Facebook