Teller Katalin

2021.04.03.
Teller Katalin
Az USA-székhelyű Austrian Studies Association éves konferenciáját, amelyre a világjárvány miatt egy évvel az eredetileg tervezett időpont után került sor, a poznańi Adam Mickiewicz Egyetem rendezte meg 2021. április 1. és 3. között online formában, National and postnational perspectives in / from / towards Austria // Nationale und postnationale Perspektiven in/aus/auf Österreich címmel. A konferencián Dr Teller Katalin, az Esztétika Tanszék adjunktusa előadóként, moderátorként, valamint egy nemzetközi szekció szervezőjeként vett részt.

Mivel az előadók Európából és az Egyesült Államokból bejelentkezve vettek részt a német és angol nyelven folyó tanácskozáson, a szervezők az eltérő időzónák és így a szűkös közös idősávok miatt úgy döntöttek, hogy tízperces előadásokat kérnek a résztvevőktől, hogy a szekciókban vitákra is jusson idő. Ekképp összesen 27, három-három párhuzamosan futó szekcióban 56 előadás hangzott el. 

A Teller Katalin által szervezett nemzetközi – lengyel, bolgár és bosznia-hercegovinai résztvevővel rendezett – szekció (B2) egy-egy válságidőszakra fókuszálva járta körül az ausztriai nacionalizmusellenes diskurzusok alakulását, azt bizonyítva, hogy az elemzett irodalmi művek és műcsoportok proaktív módon kerestek-keresnek megoldásokat egy-egy kritikus társadalom- és kultúrpolitikai helyzetre vagy állapotra, amennyiben új fogalmi rend megteremtését mozdítják elő.

Résztvevő neve: dr. habil. Teller Katalin

Résztvevő intézete, tanszéke: ELTE BTK MMI Esztétika Tanszék

Konferencia címe: National and postnational perspectives in / from / towards Austria

Helyszíne: Adam Mickiewicz Egyetem, Poznań (ONLINE) 

Időpontja: 2021. április 1–3. 

A konferenciáról szóló részletes beszámoló itt olvasható.