Tanulmányok a nyelvészet alkalmazásainak területéről

2022.11.21.
Tanulmányok a nyelvészet alkalmazásainak területéről
Az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai tanszék két oktatójának, Deme Andreának és Kuna Ágnesnek a szerkesztésében megjelent tanulmánykötet olvasói megismerkedhetnek a beszéd- és nyelvhasználatot alakító néhány tényezővel, illetve az ezekhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményekkel. A tanulmányok olyan izgalmas kérdéseket érintenek, mint a hadarás, az érzelmek, az agresszió, a férfiak és nők beszéde, a nyelvultrahang és a beszédtechnológia, az orvosok és a betegek közötti kommunikáció, a nyelvi tanácsadás. 

A KÖTET FÜLSZÖVEGE

A Tanulmányok a nyelvészet alkalmazásainak területéről című tanulmánykötet a nyelvtudományok tágabban értelmezett területeiről, az általánosabban értett nyelvhasználat és nyelvi tevékenységek felől a beszédtudomány, azaz a beszédtevékenység felé kalauzolják az Olvasót. A kötetbe kerülő írásokban megmutatkozik a nyelvtudományi alkalmazásoknak egy olyan lehetséges palettája, ahol a nyelvhez és beszédhez kötődő tudományos ismeretek között olykor élesnek látszó határvonalak elhalványulnak. A kötet olyan témákat mutat be, amelyekről korábban ilyen átfogóan, mégis az átlagos és általános műveltséggel is befogadható formában, magyar nyelven még nem olvashattak az érdeklődők. Az alkalmazott, hasznosítható és hasznosuló tudományoknak lényegi eleme a tudományköziség (interdiszciplinaritás). Így a kötetben megjelenő szövegek a nyelvészeti ismereteken túl szociológiai, pszichológiai, orvosi, mérnöki tudásanyagot is mozgósítanak. Ezeknek az alapfogalmaknak a megismerésén keresztül az egyes témákban elmélyülni vágyók további kutakodásaikhoz is segítséget kapnak.

Az elérhető, nyílt tudomány jegyében a tanulmányok open access módon, ingyenesen hozzáférhetők az ELTE Readeren az alábbi linken!