Tanulmányok a holokausztról

2022.02.25.
Tanulmányok a holokausztról
Az ország békéjét és nyugalmát és biztonságát szolgálja A magyarországi egyházi sajtó a zsidótörvények idején (1938–1942) címmel jelent meg Jakab Attila vallástörténész legújabb kötete a Holokauszt Emlékközpont kiadásában.

A most kiadott mű Jakab Attila egy korábbi tanulmányának monográfiává átdolgozott és szöveggyűjteménnyel kibővített változata, mely az 1938-tól 1942-ig terjedő időszak öt zsidótörvényének sajtóreprezentációját vizsgálja. A szerző a magyarországi keresztény egyházak teljes erkölcsi csődjeként és hitelvesztéseként értékeli az időszakot, hiszen a zsidóságot sújtó korlátozó rendelkezések és jogfosztások az egyháziakból nem váltottak ki ellenállást; azokkal nagyjából egyetértettek, így akarva-akaratlanul hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar társadalom mintegy a Holokausztra.

Jakab Attila idén a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) elnöksége által alapított Radnóti Miklós antirasszista díjban is részesül. Az elismerés a társadalmi élet különböző területén tevékenykedő bármely magánszemélynek odaítélhető, aki munkásságával, véleményformáló kiállásával, személyes példamutatásával fellép a rasszizmus, az antiszemitizmus, és a kirekesztés bármely formája ellen. Az ünnepélyes díjátadóra március 21-én, a RaM Colosseumban kerül sor.

Jakab Attila, a Holokauszt Emlékközpont történésze, az ELTE Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék megbízott előadója. Fő kutatási területei a judaizmus és a kereszténység viszonya, a kereszténység társadalom- és intézménytörténete, a kereszténység és az államhatalom/politikai hatalom viszonya, valamint a vallások (elsősorban a kereszténység) geopolitikája.