Tanítványai és pályatársai köszöntötték Gósy Máriát

2022.06.28.
Tanítványai és pályatársai köszöntötték Gósy Máriát
Szakmai előadásokkal és a tiszteletére szerkesztett tanulmánykötettel köszöntötték volt és jelenlegi tanítványai és pályatársai Gósy Mária Széchenyi-díjas professor emeritust a 70. születésnapja alkalmából.

A tanulmánykötet Gósy Mária munkásságára utalva a Sokszínű beszédtudomány címet kapta, a benne szereplő írások majdnem minden olyan témakört lefednek, amellyel az ünnepelt is foglalkozott pályája során. A fonetikai elemzések mellett olvashatunk a megakadásokról, a beszédfeldolgozási folyamatokról, a kétnyelvűség pszicholingvisztikai vonatkozásairól, tipikus és atipikus beszélői csoportokról, nyelvi szűrőeljárásról és fejlesztésről is. 

Gósy Mária évtizedek óta oktat az ELTE BTK-n, előbb megbízott előadóként, majd a Fonetikai Tanszék (2019-től: Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék) professzoraként, amelyet 2002 és 2017 között vezetett, és amelynek jelenleg professor emeritusa. Az általános és magyar fonetika, a beszédkutatás és a pszicholingvisztika kiemelkedő, nemzetközileg elismert kutatója. Iskolateremtő tudósként és generációkat nevelő oktatóként kötődik az ELTE-hez, ahol több tudományos projektet indított el, és többféle képzést dolgozott ki. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, 2022-ben Széchenyi-díjat kapott. Az ez alkalomból készült interjú itt olvasható: „Csodálatos világ tárult elém” (elte.hu)