Támogatással külföldi konferenciára

Az ELTE BTK pályázatot hirdetett külföldi konferencián előadóként való részvétel támogatására a Kar főállású oktatói számára. A támogatás pénzügyi forrása az önköltséges kínai hallgatók tandíjainak egy része. A program célja a Kar nemzetköziesítésének elősegítése, illetve a kínai oktatási és tudományos kapcsolatok erősítése. 

A pályázatokat a dékán, a Külügyi és Nemzetközi Képzési Bizottság és a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese közösen bírálták el.

A 2016/2017-es tanév őszi félévében tizennégy oktató részesült támogatásban:

 • Fedoszov Oleg
 • Nagy Balázs
 • Imre Zoltán
 • Vörösné Dr. Rada Roberta
 • Bóna Judit
 • Bartus Dávid
 • Feldné Dr. Knapp Ilona
 • Zsámbékiné dr. Domsa Zsófia
 • Ruttkay Veronika
 • Mecsi Beatrix
 • Ciegerné Novák Veronika
 • Brózik-Piniel Katalin
 • Albert Ágnes Erzsébet
 • Anders Alexandra

Az új pályázati felhívás ITT olvasható.

A nyertesek listája részletesen
2016.12.06.