Személynevek és államigazgatás – konferencia az ELTE BTK-n

2015. június 17-én az ELTE BTK kari tanácstermében „Névtan és terminológia 4. Személynevek és államigazgatás” címmel rendezett tudományos konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa és a Magyar Nyelvtudományi Társaság. (A konferencia programja letölthető INNEN)

A rendezvényre az alkalmazott névtan különböző témaköreit sorra vevő, „Névtan és terminológia” című, interdiszciplináris konferenciasorozat idei alkalmaként került sor. A konferencia célja az elmélet és a gyakorlat közelítése, a névkutatás és az államigazgatás kapcsolódó kérdéseinek megismerése, megvitatása és továbbgondolása volt.

A konferencia előadói között nyelvészek és névkutatók (ELTE, MTA Nyelvtudományi Intézet, Imre Samu Nyelvi Intézet, illetve Magyar Nyelvstratégiai Intézet), a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) egykori és jelenlegi munkatársai, jogászok, illetőleg a magyarországi nemzetiségek képviselői szerepeltek. A konferencia során a személynévjog alapkérdéseinek áttekintését követően a hazai személynévadás és személynévhasználat főbb területeit vették sorra az előadók, egymás mellé téve nézőpontjaikat. A magyarországi keresztnévadásnak, a családnév-változtatásnak, a kisebbségi magyar névhasználatnak és a honosításnak, valamint a hazai nemzetiségek keresztnévadásának a témakörei kerültek a középpontba, páros előadások formájában: először a jogi és közigazgatási, majd nyelvészeti megvilágításban.

A elhangzott előadások nyomtatott és online formában az ELTE és a Magyar Nyelvtudományi Társaság névtudományi folyóiratában, a Névtani Értesítő (LINK2016. évi 38. számában fognak megjelenni.

A konferenciához kapcsolódó háttérbeszélgetések a rádióban: 2015. jún. 9., 20:00: Belépő (Kossuth Rádió); 2015. jún. 30., 09:30: Napközben (Kossuth Rádió). 

2015.07.06.