Személyjelölés, korpusz, poétika

Személyjelölés, korpusz, poétika
11/10 - 11/11

2022. november 10. 08:45 - 2022. november 11. 16:50

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt 39.)

11/10 - 11/11

2022. november 10. 08:45 - 2022. november 11. 16:50

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt 39.)


Közös konferenciát szervez az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ Stíluskutató csoportja az ELTE Bölcsészet Tanszékével és a Magyar Nyelvtudományi Társasággal együttműködve a Magyar Tudomány Ünnepén.

A konferencia fő célja, hogy a magyar nyelvre összpontosítva elméletileg, módszertanilag, illetőleg empirikusan megalapozott leírását kezdeményezze a lírai diskurzusok személyjelölő konstrukcióinak, és erre alapozva bemutassa, hogy ezek a konstrukciók hogyan járulnak hozzá a lírai diskurzusok poétikusságához.

A konferencia alapfeltevése, hogy a lírai diskurzusokban a személyjelölő konstrukciók sajátos, műnem- és műfajspecifikus mintázatokat alkotnak, amelyek lényegi szerepet kapnak a poétikai hatás létrejöttében. A szisztematikus mintázatok feltérképezéséhez és a poétikai hatás vizsgálatához ugyanakkor fontosnak tartja e személyjelölő megoldások általánosabb grammatikai feltérképezését is, akár a morfológia, akár a szintaxis, akár a szövegtan felől.

A konferencia a személyjelölés nyelvi jellemzőit és poétikai jelentőségét többféle forrásra (introspekcióra alapozott és szoftveres kvalitatív elemzésekre, korpuszépítésre és kvantitatív adatfeldolgozásra, kísérletes módszerekkel gyűjtött adatokra) támaszkodva kívánja feltérképezni, de kiemelten kezeli a korpuszalapú vizsgálatokat. Elméleti szempontból is nyitott kíván lenni, de azt sem szeretné elfedni, hogy témakijelölését a kognitív nyelvészet, azon belül a kognitív poétika belátásai motiválták.

A konferencia kimondottan interdiszciplináris vállalkozás, láthatóvá és egymással kapcsolatba hozhatóvá kívánja tenni azokat a különböző kérdezői pozíciókat, azokat a különböző elméleti belátásokat és módszertani eljárásokat, amelyek a lírai diskurzusok személyjelölő konstrukcióinak poétikai vizsgálata kapcsán relevánsnak mutatkoznak a nyelvészetben, illetőleg az irodalomtudományban.

Program
Absztraktfüzet