Szekfű Gyula Szabadegyetem

Szekfű Gyula Szabadegyetem
03/17

2016. március 17.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár

03/17

2016. március 17. -

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár


Mika Sándor Egyesület új programsorozatának, a Szekfű Gyula Szabadegyetemnek az a célja, hogy tudományos, interaktív és dinamikus fórumot teremtsen olyan problémáknak a megvitatására, amelyek a történelemnek és társtudományainak az íróasztalára tartoznak, és foglalkoztatják a hazai közbeszédet és a nemzeti közvéleményt. Tudományos igénnyel, értelmiségi formák közt, de a mai közbeszéd számára is érthető módon szeretnénk rámutatni jeles szakértők bevonásával történelmi önképünk meghatározó, olykor ellentmondásosan értelmezett szimbólumaira.

A programsorozat első rendezvényén a “Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514. Magyarországáról” című kötetet mutatják be a szerzőkkel egy kerekasztal-beszélgetés keretében.  A Dózsa György vezette parasztháború félezredik évfordulója (1514–2014) több jellegzetes látleletet is adott arról, hogyan vélekedünk nemzeti régmúltunk ikonikussá vált drámájáról, a magyar társadalom Mohács előtti konfliktusairól. Ehhez járul hozzá különlegesen a most bemutatandó tanulmánykötet: ebben a kortárs történettudomány is letette a nemzeti közvélemény asztalára a maga új Dózsa-értelmezéseit. 

Résztvevők: a kötet szerzői, C. Tóth Norbert, Horváth Richárd, Lakatos Bálint, Mikó Gábor, Neumann Tibor, Nógrády Árpád, Péterfi Bence és Varga Szabolcs. A szerzőkkel Arató György és Baráth Dóra egyetemi hallgató beszélget.


Időpont: 2016. március 17. csütörtök 17:00

Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára
(1088 Bp. Múzeum krt. 6-8. I. emelet)

Meghívó